3 เงื่อนไขพัฒนาธุรกิจ ให้เป็นแฟรนไชส์

       ท่านต้องมองก่อนว่า “ธุรกิจของท่านเป็น Process หรือไม่” มีกระบวนการของการให้บริการเป็นหลัก แล้วถ้าท่านขยายสาขา ท่านจะต้องยกทั้งกระบวนการนี้ไปให้ผู้อื่นเรียนรู้ และทำแบบเดียวกับที่ท่านทำหรือไม่

       1. Process Business

       ถ้าท่านมีลักษณะอย่างนี้ คือข้อสำคัญอย่างแรกในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ มันไม่มีวิธีการอื่น ธุรกิจอย่าง S&P มีรูปแบบของ service อยู่ในตัว เขาเลือกที่จะขยายด้วยสาขาของตัวเอง ไม่ได้เลือกด้วยระบบแฟรนไชส์ แต่ธุรกิจบางแห่ง มีเงินทุนค่อนข้างน้อย จะขยายสาขาด้วยตัวเอง นับเป็นร้อยสาขา และในแต่ละสาขาลงทุนมากกว่า 10 ล้าน วิธีการคิดอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นการลงทุนหรือสร้างระบบแฟรนไชส์เข้ามาแทน ความง่ายต่อการขยายสาขาจะเกิดขึ้นทันที

       2. Systematic Business

       สิ่งที่ 2 ที่เป็น Factor สำคัญของตัวธุรกิจก็คือ Systematic Business ธุรกิจที่จะพัฒนาแฟรนไชส์ มักจะใช้ทีมทำงานในธุรกิจ ไม่ใช่ใช้แค่คนคนเดียวในการจัดการ เป็นการเปรียบเทียบกับ Systematic business กับ Individual business

       Individual business คือธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยวิธีการคิดของเจ้าของคนเดียว ทำคนเดียวทุกอย่าง แต่ Systematic business นั้นถูกออกแบบเป็นหน้าที่ เป็น Job description ต้องมีทีมงาน แบ่งเป็นแคชเชียร์ แบ่งเป็นพ่อครัว แบ่งเป็นฟรอนต์เดสค์ หรือว่าคนที่ดูแลรับออเดอร์จากลูกค้า จะมีการแบ่งการทำงานเป็นหลายๆ หน้าที่ รวมตัวกันเป็นรูปแบบของตัวธุรกิจขึ้นมา ถ้าธุรกิจของท่านเน้นในเรื่องแค่เพียงคนคนเดียวในการจัดการ ก็จะไม่สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ได้

       แล้วทำไมต้องใช้ทีมในการจัดการ ? ระบบแฟรนไชส์นั้นต้องการใช้จำนวนเป็นเครื่องมือการแข่งขัน ยิ่งผลิตได้จำนวนมาก รองรับให้บริการลูกค้าในจำนวนมากในระยะเวลาเดียวกัน ก็จะสร้างให้เกิดต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง นั่นคือหัวใจของระบบแฟรนไชส์

       3. Expansion Store Target

       เรื่องที่ 3 ของรูปแบบของธุรกิจที่ขยายแฟรนไชส์ คือ เป้าหมายของเถ้าแก่หรือเจ้าของธุรกิจ ถ้าหากว่าเราต้องการขยายธุรกิจเพียง 20 – 30 สาขา ในประเทศไทย หรือในเอเชียร์ ในโลก แต่ถ้ามีเฉพาะเจาะจง หรือเฉพาะ 1 สาขาเท่านั้น คุณต้องมาใช้บริการ ณ สาขา แห่งนี้แห่งเดียว มีความเป็น Unique จริงๆ อย่างนั้นเราไม่สามารถสร้างเป็นระบบแฟรนไชส์ได้

       ทั้ง 3 ปัจจัยคงพอ ที่จะทำให้ท่านพิจารณาได้ว่าธุรกิจของท่านนั้น “จำเป็นต้องเป็นแฟรนไชส์หรือไม่” ผมใช้คำว่าจำเป็น