Category Archives: News

ร่วมแสดงความยินดี N&B ลงนามขยายสาขาแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ CFE มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี พิธีลงนามสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์

ดร.พีระพงษ์เข้าร่วมงานเสวนา “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย”

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แสดงศักยภาพแฟรนไชส์ไทยกับงาน Excellent Thai Franchise : สุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งโปรเจคใหญ่ กับงานที่รวมพลังของแฟรนไชส์ไทยในการแสดงศักยภาพความเข้มแข็ง เพื่อประกาศศักดา ในการก้าวไปสู่ตลาดสากล กับงาน “Excellent Thai Franchise : สุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก”

ดร. พีระพงษ์ ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี วางแนวทางพัฒนาแฟรนไชส์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ในฐานะตัวแทนสมาคมแฟรนไชส์ ได้เข้าร่วมประชุม กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดร.พีระพงษ์ ร่วมอบรมหลักสูตร SEP-S รุ่นที่ 3

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้ประสบความสำเร็จ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สุดยอดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 กันยายน 2558

อาจารย์พี ร่วมเปิดงาน K SME Franchise Expo 2015

วันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงาน เปิดตัว K SME FRANCHISE EXPO 2015 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ศาลายา โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้ร่วมเสวนาพิเศษ ภายใต้ หัวข้อ “แฟรนไชส์ ธุรกิจฝ่าวิกฤต”

ข่าว Exculsive Dinner

ในการรวมกลุ่มครั้งนี้ ถือว่าเป็น การรวมพลครั้งสำคัญของเหล่า Franchisor ที่ประสบความสำเร็จไว้มากที่สุด เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ กับโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558

โครงการต้นกล้า ภาคอิสาน

ปิดโครงการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ โครงการต้นกล้า ทู โกล 2558 โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยครั้งนี้ ปิดโครงการกันที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดพิธีปิดโครงการในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

โครงการต้นกล้า ภาคเหนือ

โอกาสทางการค้า การลงุทน และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย หรือเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มเครือข่ายจากต่างประเทศ

ข่าวปิดงานต้นกล้าภาคตะวันออก

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จ กับโครงการ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคตะวันออก จันทบุรี ที่จัดงานของโครงการะยะที่ 4 พร้อมพิธีปิดโครงการ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการขายและยังได้พบกับ Buyer จากทั้งในและต่างประเทศ