Category Archives: News

การอบรมฯ 190858

ภาพสัมมนา การพัฒนาธุรกิจให้เป็นเฟรนไชส์ (Franchise Business Development) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท Business Coach and Consulting จำกัด โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหลากหลายสาขา

ให้สัมภาษณ์นิตยสาร

ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ CFE ให้สัมภาษณ์กับ นิตยสารอุตสาหกรรมสาร ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาเรื่องการทำธุรกิจที่ปรึกษา โดยอาหารให้ข้อมูลเกี่ยวการ การเกิดขึ้นของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย

ต้นกล้า ทู โกล 2015 เชียงใหม่

“โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี 2558 โครงการต้นกล้า ทู โกล จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ต้นกล้า ทู โกล 2015 จันทบุรี

ครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี 2558 โครงการต้นกล้า ทู โกล จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ต้นกล้า ทู โกล 2015 ขอนแก่น

“โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี 2558 โครงการต้นกล้า ทู โกล จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

บทความแนะนำประจำเดือนสิงหาคม

ตลาดขนมปังในสหรัฐมีมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านเหรียญต่อปี หรือ 640,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นขนาดตลาดที่มหาศาลนอกจากนั้น ตลาดสินค้าที่เป็นขนมปังนั้นมีการขยายตัวถึง 18%ในปี 2003 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้มีน้อยมาก

สัมภาษณ์สดรายการ SME Smart Service

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับเชิญอัดรายการสด SME Smart Service ในเรื่องปัจจัยในการเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ ทางช่องทีวีชี้ช่องรวย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจอาทิเช่น แนวโน้มการเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์ประเทศไทย ปี 2558

บรรยายสถาบันปัญญาภิวัฒน์

ดร.พีระพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดการเรียนการสอนวิชาการจัดการแฟรนไชส์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

งานแถลงข่าว การประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2558

สำนักงานพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าว “การประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2558” และการเสวนา “ความสำเร็จของผู้กอบการ SMEs จากการใช้บริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม”

งานสัมมนา “รวย ด้วย ล้อ”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Food Business Development Program (FBD) การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารสามารถยกระดับและสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ