บริษัท บิสิเนส โคัช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยที่ปรึกษาทางธุรกิจและทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจค้าปลีก,การขยายและการตลาด,เทคโนโลยี,การบริหารจัดการ,การปฏิบัติการและทรัพยากรบุคคล

Peerapong K

ความรู้View More

งานสัมมนาView More

ข่าวสารView More

หลักสูตรสัมมนา