บริษัท บิสิเนส โคัช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาแฟรนไชส์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยที่ปรึกษาทางธุรกิจและทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์, ธุรกิจค้าปลีก, การขยายและการตลาด, เทคโนโลยี, การบริหารจัดการ, การปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล

Peerapong K

งานสัมมนาView More

หลักสูตรสัมมนา