What we do?

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

Business Design
Development

ออกแบบและ
พัฒนาธุรกิจต้นแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ เราสามารถนำมาพัฒนาให้คุณ ด้วยกระบวนการ

Franchise Business
Development

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์
และการขายแฟรนไชส์

มีธุรกิจอยู่แล้ว อยากขยายต่อสู่ระบบแฟรนไชส์ หรือ ระบบสาขา ไม่ใช่เรื่องยากหากมีประสบการณ์

International Franchise
Development

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ

สร้างระบบแฟรนไชส์ในประเทศ หากอยากขยายสู่ต่างประเทศ ระบบแบบเดิมไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อขยายสู่ต่างประเทศ

Training
Course

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทางในหัวข้อการอบรม และหลักสูตรบรรยายเฉพาะธุรกิจ

BCC คือ Coach and Consultants

" BCC สร้างมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจและสร้างรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่ได้เปรียบ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจจริง "

what bcc

หลักการของ BCC
(BCC Procedures)

สร้างเครือข่ายธุรกิจด้านค้าปลีกแฟรนไชส์พัฒนามืออาชีพด้าน การบริหารจัดการ    ทั้งผู้ประกอบการและทีมงานสู่ระบบการบริหาร จัดการธุรกิจรูปแบบที่ทันสมัยต่างๆ

เราเป็นทั้ง โค้ช และ ที่ปรึกษา ในการพัฒนา และขยายธุรกิจ  เราเป็นผู้นำในการจัดสัมมนาฝึกอบรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงการปฏิบัติ            และด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจ

Business Coach and Consulting
ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจของคุณ

Our Team Leader

Dr.Peerapong Kitiveshphokhawat

" THINK RIGHT DO RIGHT
ความสำเร็จของท่าน...
ความเชี่ยวชาญของเรา "

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยที่ปรึกษาทางธุรกิจ และทีมงานคุณภาพที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจค้าปลีก,การขยายและการตลาด,เทคโนโลยี,การบริหารจัดการ,การปฏิบัติการและทรัพยากรบุคคล

Our-team-img

Let the numbers speak!

จำนวนธุรกิจที่เราได้ร่วมพัฒนามา

food
FOOD & BEVERAGES
PROJECT
service
Service
PROJECT
education
Education
PROJECT
retail
Retail
PROJECT

Courses

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการธุรกิจ

Explore the Solutions

ธุรกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขก็ต้องแตกต่าง

แต่อยู่บนแผนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยกระบวนการดังนี้

  • Strategy  การวางกลยุทธ์
  • Legal Agreement  การร่างข้อตกลงทางกฎหมาย
  • Operation  การจัดการระบบปฏิบัติการและสร้างคู่มือ
  • Marketing  การวางแผนการตลาด
  • Training  การอบรม

Our Team

ทีมที่ปรึกษาของเราทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาธุรกิจมาแล้ว

gFxY0S4w

Founder

ผู้ก่อตั้ง

Business Coach and Consulting

ได้รองรับการเป็น Certified Franchise Executive (CFE) จากสหรัฐอเมริกา

daDZ0-Hg

Principal Consultant

ประธานที่ปรึกษา

Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายระบบปฏิบัติการ
และการพัฒนาคู่มือประกอบธุรกิจ

-Law7ojA

Franchise Strategic Consultant

กรรมการผู้จัดการ

Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

Insights

บทความของเราเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ และการมองภาพธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์แฟรนไชส์ ปี 2022 ของเหล่าประเทศอาเซียน ในยุคสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด” โดยมี Speakers จาก 6 ประเทศ ที่จะมาบอกเล่าสถานการณ์แฟรนไชส์ในบ้านเมืองของตน โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ก็ได้รับเชิญเป็นหนึ่งใน Speakers ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าเสวนาในครั้งนี้
โดย ณิชารีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง   Greyhound Café กรณีศึกษา ตัวอย่างร้านที่สามารถเป็นต้นแบบเมื่อขยายสาขาความมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ กว่าที่ธุรกิจจะสามารถเจริญเติบโตจนประสบความสำเร็จ ขยายสาขา...
จะเริ่มทำแฟรนไชส์ทั้งที จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาด้วยหรอ  วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จกันค่ะ ว่าเขาทำยังไงธุรกิจถึงราบรื่น ไม่มีสะดุด…ไปดูกันเลย  แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ถ้าคุณยังเป็นน้องใหม่หรือมือใหม่สำหรับธุรกิจนี้ การมีที่ปรึกษาจึงก็จะช่วยวางแผนการทำงาน และช่วยทำให้คุณมองเห็นภาพของธุรกิจนี้ได้ชัดเจนขึ้น .  ไม่คุ้นเคยกับระบบแฟรนไชส์ แน่นอนว่าเพราะคุณคือมือใหม่ และยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ แม้ว่าคุณจะทำการศึกษามาเป็นอย่างดี แต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ก็ถือว่าคุณยังมีน้อย...
มีสินค้าต้องการขาย ต้องสร้างหน้าร้าน แต่มีหน้าร้านแล้วก็ยังไม่พอ ต้องสามารถเป็นร้านต้นแบบได้!เมื่อคุณมีสินค้าที่ต้องการขาย เป็นธรรมดาที่เราต้องสร้างช่องทางการขาย ซึ่งในปัจจุบันช่องทางการขายสินค้านั้นมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ที่เป็นหน้าร้าน หรือ ออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม Social Media และ Website ต่างๆ หลายธุรกิจจึงอาจไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน...
แม้ว่าปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจะปรับเข้าสู่ Online และ Delivery กันหมด คำถามสำคัญคือ “หน้าร้าน” ยังคงมีความจำเป็นหรือไม่ ตอบตรงนี้เลยครับว่ายังคง “จำเป็น..!!!”
งานออกแบบถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ ซึ่งในกระบวนการนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วย เช่น Graphic Design ออกแบบโลโก้ หรือ Designer ออกแบบร้าน แต่คนเหล่านี้จะไม่สามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการ
คงจะไม่ดีแน่ ถ้าเราว่าจ้างผู้ออกแบบแล้ว ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดใน Business Concept ให้ออกมาเป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้
ต้องนึกก่อนว่าเราจะขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน คนที่มาซื้อของในร้านของเราจะได้อะไรบ้างนอกจากสินค้า และคู่แข่งเราคือใคร เราจะสามารถแข่งขันหรือเอาชนะคู่แข่งได้จากเรื่องอะไรบ้าง โดยมีกระบวนการคิดหลัก ๆ อยู่ 4 เรื่องด้วยกัน
ทำไมหลายธุรกิจชั้นนำระดับโลก เช่น McDonald’s, KFC, Burger King เลือกใช้ระบบแฟรนไชส์ต่อยอดด้วยจำนวนสาขา ทั้งที่แบรนด์เหล่านี้ก็สามารถเปิดร้านได้ด้วยตัวเอง?

Request
a call back

Fill the form: