การบริหารความสัมพันธ์ ระหว่าง Franchisor และ Franchisee (Relationship Management)

Franchisor (แฟรนไชส์ซอร์) คือ เจ้าของสิทธิ์ หรือเจ้าของธุรกิจ ที่จะต้องถ่ายทอดสิ่ง ต่างๆ ในการทำธุรกิจ ให้แก่ผู้รับสิทธิ์อย่างใกล้ชิด

Franchisee (แฟรนไชส์ซี) คือ ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ ที่ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายนี้ จะต้องทำงานร่วมกัน และบริหารความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะขออธิบายเรื่องดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงจากบทความของ อาจารย์สมชาย จากเพจ กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับอ.สมชาย ดังนี้ค่ะ

 

ในระบบแฟรนไชส์ เปรียบเหมือนการโคลนนิ่งธุรกิจ โดยขายสิทธิ์ให้ Franchisee นำไปจัดการต่อ ซึ่ง Franchisee จะต้องดำเนินธุรกิจ ตามที่ Franchisor ได้ทำการถ่ายทอด ซึ่งนั่น ถือเป็นวิธี ที่ทำแล้วธุรกิจนั้น ประสบความสำเร็จนั่นเอง

 

โดย Franchisee จะต้องนำสิ่งที่ถ่ายทอดเหล่านั้น มาใช้ในการจัดการร้าน ซึ่งในส่วนนี้ จะทำให้ Franchisee ได้รับความรู้ และความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินกิจการต่อได้

 

และในการทำงานร่วมกัน ของทั้ง Franchisor และ Franchisee อาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ เพื่อให้ผลลัพธ์ในการลงทุนครั้งนี้ นำมาซึ่งความสำเร็จ ทั้งในด้านของยอดขาย ตลอดจนการทำงานร่วมกันอีกด้วยค่ะ

 

ซึ่งทั้งนี้ หากการจัดการแฟรนไชส์ของธุรกิจ ไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น “แฟรนไชส์” ได้อย่างแท้จริง นั่นเอง

 

ขอบคุณที่มา: Facebook: กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับอ.สมชาย

 

#ที่ปรึกษาธุรกิจ Business Coach & Consulting

ติดต่อสอบถาม 080-550-2134 หรือ add Line

http://line.me/ti/p/@coachandconsulting

เว็บไซต์ https://www.coachandconsulting.com และ http://www.franchisepremium.com

#BCCผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.