ขยายแฟรนไชส์ต้องมั่นใจ

ก่อนที่จะเริ่มขายแฟรนไชส์ ธุรกิจต้องให้ความสำคัญรูปแบบการขยายระบบงานสาขา ต้องสร้างร้านที่เป็นต้นแบบเพื่อที่จะจำลองความสำเร็จ หรือรูปแบบร้านที่ได้รับความนิยมให้เกิดเพิ่มเติมขึ้นในตลาด

หลักของการขยายร้านค้า

มีวิธีการให้ตัดสินใจในหลายรูปแบบ ในแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน การเลือกแนวทางต้องดูความเข้มแข็งแต่ละด้านของเราเอง ถ้าวิธีการใดเหมาะกับความสามารถจุดแข็งขององค์กรก็ให้ใช้วิธีนั้น อีกด้านหนึ่งก็คือ การตัดสินใจโดยถือเป็นการทดลอง โดยการตัดสินใจดำเนินการด้านใดก็จะต้องเตรียมแผนอื่นๆสำรองเพื่อการแก้ไขต่อเนื่องด้วย

รูปแบบการกระจายสาขามีหลักในการคิดดังนี้

  • หาทำเลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสาขาที่ประสบความสำเร็จ :โดยหาทำเลใหม่ให้เหมือนกับร้านสาขาเดิมที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว ข้อดี เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะทำเลใหม่ที่เราได้จะทำให้เราได้ยอดขายหรือประสบความสำเร็จได้เหมือนกับร้านค้าที่เดิมที่เรามีอยู่ ข้อเสียหาทำเลที่เหมือนกับร้านสาขาที่ประสบความสำเร็จได้ไม่มากนักถ้าการขยายงานต้องยึดติดรูปแบบมากเกินไปทำให้โอกาสที่จะขยายธุรกิจเป็นไปได้ยาก วิธีนี้น่าจะเหมาะในการเลือกทำเลในร้านแรกๆ ที่ต้องการความแน่นอนมาก ในระยะต่อไปก็ต้องหารองค์ประกอบอื่นในการตัดสินใจมากขึ้น การทดลองทำเลใหม่ๆที่ต้องอาศัยแนวทางเดิมไว้บ้างแต่ไม่ต้องถึงกับเหมือนมากเกินไป
  • กำหนดรูปแบบร้านให้มีความหลากหลายยืดหยุ่นได้แต่ยังคงมีความคิดหลักเหมือนกันเพื่อความเหมาะสมกับขนาดและพฤติกรรมของลูกค้า : โดยการลดขนาดของร้านลงเพื่อเหมาะสมกับขนาด และพฤติกรรมของลูกค้า เช่น วิธีการที่น่าสนใจแบบร้านKFCที่เมื่อมีร้านใหญ่อยู่ด้านหน้าห้างอยู่แล้วก็มักจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นครัวไปเอาไปตั้งหน้าซุปเปอร์มาเก็ต เพื่อลดพื้นที่การใช้งานของร้านหน้าห้าง แต่ยังทำพื้นที่ที่มาจัดเป็นครัวหลังห้างทำเป็นร้านขึ้นมาด้วยแล้วขายโดยที่ไม่ต้องมีที่นั่ง เป็นการวางรูปแบบร้านที่คุ้มในการใช้พื้นที่และสร้างยอดขายได้ดีด้วย หรือหากมีโรงภาพยนตร์เปิดใหม่การใช้ครัวเดิมของร้านใหญ่ด้านล่างเพียงแต่เพิ่มขนาดของครัวมากขึ้น แล้วตั้งเคาน์เตอร์ขายหน้าโรง ภาพยนตร์มีที่นั่งเพียงเล็กน้อยหรือการใช้ครัวกลางเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่งแต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพอาหารเป็นสำคัญจะต้องผลิตอาหารให้มีคุณภาพเดียวกันจะเห็นข้อดีก็คือยุทธ์วิธีนี้จะทำให้ร้านของเราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นขายสินค้าได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียให้คิดด้วย เนื่องจากการขยายสาขาแบบนี้มีหลากหลายทำให้ภาพพจน์(Image) หรือความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า (brand) จะสูญเสียไป ลูกค้าจับแนวทางของร้านไม่ได้ ต้องสร้างความเข้าใจในรูปแบบของร้านหลักให้เกิดขึ้นไห้ได้เสียก่อน
  • การขยายสาขาโดยธุรกิจอื่น อาศัยการขยายตัวของธุรกิจที่เข้าไปเปิดร้านด้วยเป็นตัวนำ ด้วยความเชื่อที่ว่าร้านที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะมีการคัดและเลือกสรรที่ดีแล้ว เช่นการขยายสาขาเข้าไปอยู่ในปั๊มน้ำมันห้างสรรพสินค้าเป็นต้นข้อดี ไม่ต้องคิดมากการขยายธุรกิจได้เร็วมาก เปิดตามกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งบางครั้งร้านหรือทำเลมีอยู่แล้ว รอการเปิดตัวของร้านเราเข้าไปเพิ่มเท่านั้นวิธีนี้มีข้อเสีย คือ ธุรกิจอาจโดยผูกมัดจากเจ้าของธุรกิจที่เราเข้าไปร่วมด้วยเพราะเจ้าของธุรกิจย่อมต้องการหลักประกันในการลงทุนที่เราต้องเข้าไปในทำเลพื้นที่ที่เขามี อาจจะไม่สะดวกในการขยายสาขาในรูปแบบอื่น
  • การขยายสาขาตามคู่แข่ง : คือการที่ขยายสาขาตามคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จโดยเข้าไปตั้งอยู่ใกล้กับคู่แข่งนั้น มีข้อดีคือ ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน :เนื่องจากทำเลที่คู่แข่งได้เลือกนั้นเป็นทำเลที่ดีอยู่แล้ว เมื่อเราเข้าไปตั้งร้านใกล้ๆ จึงเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนที่เสียเปล่าได้ ด้านข้อเสีย คือ หากเลือกทำเลที่ด้อยกว่าจะกลายเป็นผู้ตามวิธีการนี้สังเกตจากธุรกิจขนาดใหญ่แบบ ร้านไก่ KFC ที่ต้องการเป็นผู้นำในการขยายสาขาจึงเสี่ยงที่จะขยายสาขาก่อนคู่แข่งรายอื่นและจะไม่ยอมลงทุนหากไม่ได้ทำเลที่ดีที่สุดเพราะหากร้านที่ได้ทำเลที่ดีแต่ไม่ดีที่สุดวันหนึ่งร้านคู่แข่งก็อาจเข้ามาดำเนินการในจุดนั้นแทนจะเกิดกรณีที่ทำให้ร้าน KFC ถูกแย่งทำเลที่ดีที่สุดไป

การขยายแฟรนไชส์นั้นเป็นเรื่องน่าดีใจ เป็นเรื่องของโอกาส เป็นการสร้างภาพพจน์องค์กรที่เข้มแข็งขึ้น แสดงถึงว่าธุรกิจได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ในการวางจุดร้านสาขาเพิ่มเติมก็เหมือนการวางหมากลงไปบนกระดานหมากรุก ทุกย่างก้าวมีโอกาสผิดและถูกเท่ากัน ข้อมูลและการคิดอย่างรอบคอบคือ สิ่งที่ประกันความเสี่ยงได้มากที่สุด แต่สุดท้ายก็ต้องกล้าๆกันหน่อย ผิดหรือถูกชีวิตธุรกิจก็ต้องยอมรับกันให้ได้และก็ก้าวต่อไป