ข่าวปิดงานต้นกล้าภาคตะวันออก

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จ กับโครงการ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคตะวันออก จันทบุรี ที่จัดงานของโครงการะยะที่ 4 พร้อมพิธีปิดโครงการ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการขายและยังได้พบกับ Buyer จากทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอสินค้าที่ผ่านการพัฒนาของโครงการให้กับ Buyer แต่ละธุรกิจ งานนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังนำมาใช้ปฏิบัติจริงอีกด้วย โดยผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน มีเทคนิคการนำเสนอการขายสินค้าที่แตกต่างกันไป พร้อมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Buyer หลากหลายแนวคิด พร้อมช่วงท้ายของงาน ได้มีการมอบประกาศนียบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พร้อมกล่าวปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งพัฒนาผู้ ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป …ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการภาคตะวันออกทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
[/vc_column_text][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”4″ gap=”5″ filter_size=”md” button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” include=”6180,6181,6182,6183,6184,6185,6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6193,6194,6195,6196,6197,6198,6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6213,6214″][/vc_column][/vc_row]