จุดชี้เป็นชี้ตายของแฟรนไชส์สะดวกซัก

ประเดิมปฐมฤกษ์ชุดเนื้อหาใหม่ล่าสุด “Franchise Talk by Peerapong”ในประเด็นน่าสนใจไม่น้อย คือ “รู้ก่อนลงทุนแฟรนไชส์สะดวกซัก” กับ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ที่จะมาไขความลับวิธีการวางระบบแฟรนไชส์ของธุรกิจซักรีดของ Franchisor เพื่อให้ Franchiseeใช้พิจารณาเลือกซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์

            ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ได้เล่าเรื่องพัฒนาการของธุรกิจซัก-อบ-รีดในประเทศไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมไทยระลอกแรกตั้งแต่ปี 2528-2535 ซึ่งเป็นยุคที่ที่อยู่อาศัยประเภททาวเฮาส์เริ่มได้รับความนิยม  ด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่มากได้สร้างปัญหาการจัดพื้นที่สำหรับการซักผ้าจึงเป็นการออกไปใช้บริการนอกบ้าน  เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจประเภทนี้วัดได้จากจำนวนกิจการที่มีมากถึง 16 ยี่ห้อ  ซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่ยุคที่บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผลิตเครื่องซักผ้าขนาดเล็กราคาถูกเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคจึงหันไปสู่การติดตั้งเครื่องซักผ้าประจำบ้าน  ธุรกิจรับจ้างซักอบรีดจึงซบเซาลง 

            การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเงื่อนไขสำคัญ คือ พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อการสร้างความสดวกสบายให้มากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ยุคที่ที่อยู่อาศัยได้กลายเป็นการเลือกพื้นที่สดวกด้านคมนาคม เช่น คอนโดมีเนียมตามเส้นทางรถไฟฟ้า   จึงกลับมาเป็นโอกาสอีกครั้งของธุรกิจซักผ้า หรือ ที่เรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ร้านสะดวกซัก” ด้วยรูปแบบการให้บริการที่ผนวกบริการที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันขนาดของครอบครัวเล็กลง

            2-3 ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซอร์เข้ามาสู่ตลาดนี้กันหลากหลายมากขึ้น  ทั้งที่เป็นแบรนด์ในและต่างประเทศ  ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์เพื่อเริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซีในกิจการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก จึงต้องมีความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มากพอและแม่นยำ  ทั้งนี้ วิธีคิดหรือเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบการก่อนลงทุนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงชื่อแบรนด์ วงเงินลงทุน หรือ ระยะเวลาคืนทุนเท่านั้น  แต่หัวใจสำคัญ คือ การวางระบบเพื่อเอื้อต่อความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซีนั่นเอง 

            ดร.พีระพงษ์ ได้ชี้ให้เห็นความลับในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักไว้ว่า ต้องไม่ใช่การออกแบบธุรกิจเป็น Single Model Business และสร้างแฟรนไชส์ขึ้นเพียงเพื่อเป็นช่องทางขายสินค้าของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็น Multi Business Model ที่เป็นการออกแบบเกาะเกี่ยวไปกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย และที่สำคัญที่จะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก คือ การวางระบบเชื่อมโยงกันระหว่างแฟรนไชส์ซอร์กับแฟรนไชส์ซี นั่นเอง