ถ้าคิดจะออกแบบร้านให้ปัง!! มี 3 ข้อสำคัญต้องคำนึง

โดย อ.เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาร้านต้นแบบ
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เมื่อเราออกแบบ Business Concept ของธุรกิจชัดเจนแล้วซึ่งก็คือการคิดว่า ร้านของเราจะมี สินค้า หรือ การบริการ อะไร, สามารถเข้าไปแก้ปัญหาหรือทำให้การใช้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นได้ไหม, มีกลุ่มลูกค้าคือใคร, ตำแหน่งทางการตลาดและทำเลที่เหมาะสมอยู่จุดไหน, ขนาดพื้นที่ของร้านเท่าไหร่, รวมถึงตัวเลขงบลงทุนของธุรกิจต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่

ทั้งหมดนี้คือโจทย์สำคัญ ว่าเราจะสื่อสารเข้าไปในงานออกแบบของร้านได้อย่างไร?
คงจะไม่ดีแน่ ถ้าเราว่าจ้างผู้ออกแบบแล้ว ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดใน Business Concept ให้ออกมาเป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้
โดยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบงานออกแบบร้านนั้นมีหลักๆ คือ

1️⃣.การออกแบบภายนอก (EXTERIOR DESIGN)
ต้องคำนึงถึงการวางองค์ประกอบของด้านหน้าร้านให้โดดเด่น รวมถึงการเลือกใช้ วัสดุ (MATERIALS) สี (COLOUR) ผิวสัมผัส (TEXTURE) ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับภาพรวมของแนวคิดของธุรกิจ โดยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ

1.Signage Logo (ป้ายหน้าร้าน) ต้องเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ทั้งระยะไกลหรือใกล้ จากหลายๆมุม ทั้งกลางวันและกลางคืน

2.Main Entrance (ทางเข้าร้านค้า) เปิดกว้าง โดดเด่น เชิญชวนให้เดินเข้าร้าน

3.Window Display (หน้าต่างโชว์) พื้นที่การจัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจด้านหน้าร้านหรือทำให้สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในร้านได้อย่างชัดเจน

2️⃣.การออกแบบภายใน (INTERIOR DESIGN)
การออกแบบภายใน และการตกแต่งร้าน โดยต้องให้ความสำคัญกับฟังก์ชั่นการใช้งานของลูกค้าและการทำงานของพนักงานภายในร้าน ว่าทำอย่างไรให้ตอบโจทย์กับความต้องการ โดยเน้นหลักของการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยของส่วนต่างๆ ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้สี การจัดแสงไฟ การเลือกใช้วัสดุและของตกแต่งต่างๆ โดยต้องคำนึงถึง

1.Atmosphere บรรยากาศภายในร้าน
– อุณหภูมิ
– แสงสว่าง
– เสียง
– กลิ่น, การถ่ายเทอากาศ

2.Layout แผนผังภายในร้าน
การจัดสรรพื้นที่ใช้งานภายในร้าน เช่น ขนาดห้องครัว, จำนวนเก้าอี้ – โต๊ะอาหาร, จำนวนชั้นวางสินค้า, พื้นที่การวางแสดงสินค้า (Display), จำนวนและตำแหน่งเคาน์เตอร์แคชเชียร์, พฤติการรมการเดินของลูกค้าภายในร้าน, สต็อกเก็บของ,จำนวนอุปกรณ์การทำงานหรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน เป็นต้น

3.ปัจจัย อื่นๆ เช่น ฝ้า พื้น เพดาน กระจก งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบเตือนภัยต่างๆที่บังคับให้ต้องมี

3️⃣.การเก็บ Feedback งานออกแบบ
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเปิดร้านในช่วงต้นนั้นย่อมพบปัญหาภายในงานออกแบบ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยครั้งในการทำร้านต้นแบบ เราจึงควรเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากทางลูกค้าหรือพนักงานภายในร้านของเราก็ตาม เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุง รวมทั้งจดบันทึกไว้เพื่อพัฒนางานออกแบบในสาขาต่อไป