ทำอย่างไรให้ยอดขายร้านแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น

หากกล่าวถึงระบบแฟรนไชส์เครื่องมือการตลาดที่สำคัญตัว เรียกว่า Local Store Marketing  การทำการตลาดรอบรัศมีการขาย  เพื่อให้สินค้า/บริการของเราตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด

Local Store Marketing ทำอย่างไร

  1. Advertising ต้องทำควบคู่ ทั้ง Online เช่น Facebook Line การปักหมุด อื่นๆ   และ Offline  เช่น  ป้ายสื่อ  ใบปลิว ต่างๆ  ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน    ตอบโจทย์วัตถุหลักคือ ดึงดูความสนใจและการสร้างการรับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  โดยลูกค้าเคยผ่านหรือไม่เคยใช้บริการร้านเรามาก่อน ทั้งทีอยู่แท้จริงอยู่ใกล้แค่เอื้อม  (การใช้สื่อโฆษณาต่างๆ  อาจต้องมีการขออนุญาตเจ้าของระบบแฟรนไชส์ประกอบ)
  2. สร้างการรับรู้เพื่อให้ลูกค้าเข้าธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ทำเลของธุรกิจตั้งอยู่ในซอยลึก ทางลัดต่างๆ หรือตั้งอยู่ในห้างบนชั้น 2 จำเป็นต้องมีป้ายในจุดที่เห็นเด่นชัด  เผื่อลบจุดอ่อนของทำเลให้ลูกค้าเข้าถึงตัวร้านได้สะดวกง่ายมากขึ้น  เช่น ป้ายบอกทาง  ป้ายที่จอดรถ ต่างกับร้านที่มีลูกค้าประจำ  ดังนั้นหากไม่ได้ตั้งใจหรือขับเลยลูกค้าอาจมีตัวเลือกอื่นๆ เกิดได้เสมอ 
  3. Decoration สำหรับลูกค้าใหม่ มักจะสัมผัสได้ความรู้สึกแรก เมื่อใช้บริการได้ทันที ตั้งแต่ บรรยากาศ  การตกแต่งภายในร้าน  ความสว่างภายในร้าน   และกระบวนการให้บริการภายในร้าน ลูกค้าจะเลือกมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ  โดยธุรกิจอาจต้องใช้เรื่องกลิ่นเฉพาะ  หรือมีส่วนเปิดให้เห็นกรรมวิธีและกระบวนการผลิต  ทั้งหมดล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
  4. Promotion อาจกล่าวได้ว่าร้านใดไม่มีโปรโมชั่น สินค้าใหม่ตามช่วงเวลา ตามเทศกาลที่เหมาะสม  เปรียบเสมอธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงถดถอย ไม่สีสัน เพราะโปรโมชั่นเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการทดลองใช้ตัดสินซื้อมากขึ้น บ่อยขึ้น  หรือเพิ่มยอดขายตามช่วงเวลา   ในการทำโปรโมชั่นต้องวางแผนว่าจะตอบวัตถุประสงค์อะไรของธุรกิจ แล้วระบบแฟรนไชส์อนุญาตให้ทำอะไรได้บ้างนอกเหนือจากโปรโมชั่นส่วนกลาง   เราควรวางแผนในการสื่อสารอย่างไร  เพื่อให้สื่อตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น  เช่น สตาร์บัค 1 แถม 1 ระบุเวลา เพื่อเพิ่มยอดขายจากช่วงเวลาปกติ  , การจัดชุด แมคโดนัลด์  แฟรนไชส์ลด50 % เพื่อเพิ่มยอดขาย สินค้าตัวเด่นดึงสินค้าตัวรอง  ดั้งนั้นการเก็บข้อมูล ประวัติการซื้อและการวิเคราะห์ยอดขาย  เพื่อปรับใช้เป็นสิ่งที่สำคัญ
  5. Service กระบวนการให้บริการที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน แค่สินค้าเราวัตถุดิบดี คุณสมบัติดี มีประสิทธิภาพ คู่แข่งก็อาจลอกเลียนแบบได้  แต่การบริการที่ดีคู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากกว่า เช่น การเต้นอวยพรวันเกิดของพนักงาน MK  สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยให้เกินกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการทั่วไป  จึงเกิดความประทับใจบอกต่อ มีโอกาสสูงที่จะกลับมาซื้อซ้ำได้ในอนาคต  หรือการใช้ประโยชน์จากบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การสั่งเดลิเวอรี่ ผ่าน Line Man  Panda Foods เป็นต้น

การเลือกใช้เครื่องมือการตลาดหรือกิจกรรมต่างๆ  หากทำในระบบแฟรนไชส์ควรได้มีการขออนุญาตเจ้าของแฟรนไชส์ตามขั้นตอน เพราะเจ้าของอาจมีประสบการณ์หรือเคยทำแบบนี้มาก่อน เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้วางไว้