บทเริ่มต้น “ธุรกิจแฟรนไชส์”

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการหนีไม่พ้นเลย นั่นคือ การเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุน เรื่องการตลาด เรื่องระบบพัฒนาบุคลากร แต่เมื่อจับระบบของธุรกิจเข้ามาใส่ในกระบวนการของการเป็นธุรกิจในรูปแบบ “แฟรนไชส์” นั้น การทำธุรกิจก็จะปลอดภัยขึ้น เสมือนว่ามีเพื่อนร่วมทาง (ทางธุรกิจ) ร่วมคิดไปกับเราด้วย

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ร่วมกันของบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ฝ่ายหนึ่งขาดซึ่งความรู้ ความชำนาญ คือ “แฟรนไชส์ซี” และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ คือ “แฟรนไชส์ซอร์” ทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์จากการมาร่วมกันในเชิงธุรกิจ โดยมี “แฟรนไชส์ซอร์” เป็นผู้ถ่ายทอดหรือสอนความรู้และประสบการณ์ของตนแก่ “แฟรนไชซี” ทำให้เขาสามารถปฏิบัติได้ในแนวทางอย่างที่ตนปฏิบัติจนประสบความสำเร็จมา

โดยปกติ ธุรกิจขนาดเล็กจุดอ่อนสำคัญเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ คือ การขาดอำนาจการต่อรองเนื่องมาจากปริมาณการซื้อค่อนข้างน้อย แต่ด้วยระบบแฟรนไชส์ ทำให้เกิดโอกาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นพลังการต่อรองที่สูงขึ้น อำนาจการรวมตัว ก่อเกิดประโยชน์ทั้งแฟรนไชซอร์และแฟรนไชส์ซี ระบบแฟรนไชส์จะมีข้อเด่นชัดที่สุด คือ เรื่องต้นทุนและวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแฟรนไชส์ซีสามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตที่แฟรนไชส์ซอร์อนุมัติ ด้วยราคาที่มีส่วนลด ทำให้ได้ของที่มีราคาถูก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำ ส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งๆในตลาดหรือผลทางด้านผลกำไรสุทธิของการดำเนินการธุรกิจ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]