บรรยายสถาบันปัญญาภิวัฒน์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ดร.พีระพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดการเรียนการสอนวิชาการจัดการแฟรนไชส์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกรุ่นที่ 7 ในหัวข้อ

“หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยทั้งนี้มีนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วม 40 ท่าน และบุคคลภายนอก ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์กว่าอีก 50 ท่าน[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_media_grid style=”all” items_per_page=”10″ element_width=”4″ gap=”5″ filter_size=”md” button_style=”rounded” button_color=”blue” button_size=”md” arrows_design=”none” arrows_position=”inside” arrows_color=”blue” paging_design=”radio_dots” paging_color=”grey” loop=”” autoplay=”-1″ item=”mediaGrid_Default” include=”5986,5988,5987″][/vc_column][/vc_row]