ปิดงานต้นกล้าภาคตะวันออก

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จ กับโครงการ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคตะวันออก จันทบุรี ที่จัดงานของโครงการะยะที่ 4 พร้อมพิธีปิดโครงการ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการขายและยังได้พบกับ Buyer จากทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอสินค้าที่ผ่านการพัฒนาของโครงการให้กับ Buyer แต่ละธุรกิจ งานนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังนำมาใช้ปฏิบัติจริงอีกด้วย โดยผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน มีเทคนิคการนำเสนอการขายสินค้าที่แตกต่างกันไป พร้อมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Buyer หลากหลายแนวคิด พร้อมช่วงท้ายของงาน ได้มีการมอบประกาศนียบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พร้อมกล่าวปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป …ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการภาคตะวันออกทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้