ข่าวงานสัมมนา FBD

ภาพสัมมนา การพัฒนาธุรกิจให้เป็นเฟรนไชส์ (Franchise Business Development) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท Business Coach and Consulting จำกัด โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น บจก. พันธทวี คอร์ปอเรชั่น, บจก. ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จากจังหวัดขอนแก่น, บจก. ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว, WLC ศูนย์ศึกษาแนะแนวต่อประเทศจีน, บจก.ศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง และ บจก. ไดว่า อินดัสตรี