“วัฒนธรรมอันงดงามของพม่า” พิธีสมาอาจารย์ ณ กรุงย่างกุ้ง พม่า

arp

หลัง จากที่ อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้ฝึกอบรมหลักสูตร
“Successful Business Development” – Retail Management
ระหว่าง วันที่ 19-21 มีนาคม 2555 ณ.หอการค้าพม่า กรุงย่างกุ้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางนักธุรกิจพม่าที่เข้ารับการอบรมกว่า 120 คนได้จัด พิธีสมาอาจารย์ ซึ่งเป็น “วัฒนธรรมอันงดงามของพม่า” ที่แสดงถึงความขอบคุณและขอขมาด้วยใจจริง