สถาบันอาหาร “หลักสูตร Food Business Development Program”

IMG_7880-11

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Food Business Development Program (FBD) การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารสามารถยกระดับและสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ และดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจกว่า 60 กิจการ

IMG_5777

โดยในหลักสูตรได้จัดหัวข้อการอบรมออกเป็น 9 วัน และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์” และ “หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบสำหรับพัฒนาธุรกิจสู่ระบบ แฟรนไชส์” ในวันที่ 6, 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง M Academy Big C ราชดำริ

 

IMG_7889

IMG_7876