สร้างแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การวางแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยทั่วไป ที่มักจะเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูล เช่นเดียวกับการวางแผนธุรกิจในการสร้างแฟรนไชส์ หรือ ลงทุนในระบบแฟรนไชส์ เพราะข้อมูลให้ประโยชน์ต่อท่านในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ว่าท่านควรจะจัดระบบการสร้างแฟรนไชส์ธุรกิจของท่านอย่างไร

แฟรนไชส์อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ คน การหาข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านความรู้เบื้องต้นของแฟรนไชส์จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่า แฟรนไชส์เป็นอย่างไร เหมาะกับธุรกิจและการประเมินการลงทุนหรือไม่ ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์มากคือข้อมูลของแฟรนไชส์บริษัทต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบที่จะช่วยให้เราสามารถจะเรียนรู้ข้อดีและเสียจากผู้อื่นที่ทำมาแล้วว่าเป็นอย่างไร แฟรนไชซีหรือบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจหรือพอใจหรือไม่
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นขนาด การลงทุนเป็นเท่าไร แฟรนไชซอร์นั้นสิทธิในชนิดต่างๆ อย่างไร รูปแบบการให้แฟรนไชส์เป็นชนิดไหน การสนับสนุนและการบริการมีมากน้อยเพียงใด รวมถึงสัญญาและระยะเวลามีเงื่อนไขอย่างไร ทั้งหมดนี้หากมีข้อมูลมากเท่าใด ก็ย่อมช่วยให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบ และตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องอย่าลืม การคัดเลือกแฟรนไชซีทั้งคุณสมบัติและเงินทุนด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเงินค่าสิทธิที่จะได้มาเสียอีก การเรียนรู้ธุรกิจด้านแฟรนไชส์จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องการการลงมือกระทำมากกว่าคิดหาเหตุและผลเพียงอย่างเดียว

ข้อสังเกตการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

จากแนวโน้มที่ดีของการสร้างแฟรนไชส์ คุณภาพของนักลงทุนก็มีการพัฒนามากขึ้น ผู้ที่สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์มีเงินทุนมีจำนวนมากขึ้น การลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1-2 ล้านบาท โดยที่ธุรกิจมีความมั่นคงมีรายได้คงที่ จะได้รับความสนใจมากขึ้น การจัดการของแฟรนไชส์ซอร์เจ้าของธุรกิจที่มีให้กับผู้ร่วมทุนจะต้องมีการวางแผน และการดำเนินการต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด รูปแบบการลงทุนที่จะต้องใช้เวลาในการคืนทุนระยะหนึ่ง ก็ควรจะต้องมีผลตอบแทนที่สูงพอ และคุ้มกับความเสี่ยง นอกจากนั้นเมื่อมีการขยายสาขาของธุรกิจมากขึ้น ทำเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายที่บังคับ พร้อมทั้งหายากมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการธุรกิจระบบแฟรนไชส์มีความได้เปรียบกว่าการขยายตัวในระบบธุรกิจอื่น แต่ก็ยังเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้เงินในการลงทุน ระบบแฟรนไชส์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาข้อเสียในการขยายธุรกิจทั่วๆ ไป เมื่อใดก็ตามที่กระบวนการดำเนินธุรกิจกลายเป็นความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการลงทุนก็ย้ายรูปแบบจากการขยายธุรกิจธรรมดามาเป็นการลงทุนแบบใหม่ได้ การสร้างระบบแฟรนไชส์สามารถใช้กลุ่มสมาชิกเป็นผู้ลงทุนในสาขาที่ขยายกิจการ การดึงเอาประโยชน์ของระบบมาใช้ต้องระลึกเสมอว่า การลงทุนในธุรกิจแต่ละสาขาที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนการใช้เงินของตัวเองลงทุน แฟรนไชส์ซอร์จะได้ใช้วิธีคิด วิธีตัดสินใจ อย่างระมัดระวังเหมือนการลงทุนที่ขยายต่อเนื่องนั้นเป็นการลงทุนด้วยตัวเองมากขึ้น

ในแง่คิดดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ความเสียหายของแฟรนไชส์ซีน้อยลง แต่กลับมองเห็นความรับผิดชอบในเรื่องของชื่อเสียงที่เกิดจากความสำเร็จในการดำเนินการแต่ละสาขา การจัดการที่รอบคอบต้องไปด้วยกัน เพราะไม่ว่าร้านค้าจะเป็นการลงทุนจากบริษัทแม่ หรือแฟรนไชส์ซีต่างก็อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกัน เมื่อการทำแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ร้านที่กระจายเป็นสาขา จะเป็นตัวหล่อหลอมตัวเอง ความเข้มแข็งของตรา และความเชื่อถือ ให้มีส่วนดึงเอาความต้องการในการลงทุนของตลาดออกมา

ข้อเสียของระบบแฟรนไชส์ ก็คือ เป็นกับดักของความอยาก เนื่องจากการเติบโตด้วยความรวดเร็ว จะทำให้ผู้ประกอบการอยากใหญ่ขึ้นในสายงานธุรกิจ ในประเภทสินค้านั้นๆ การเร่งขยายงานที่ขาดคุณภาพ ขาดความพร้อมในการบริหารงาน การเร่งขยายเพียงต้องการภาพของความยิ่งใหญ่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ระบบแฟรนไชส์หลายแห่งต้องปิดตัวลง

การสร้างแฟรนไชส์ที่สามารถประสบความสำเร็จได้

ส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานได้ดี ผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซีจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ลักษณะบางอย่างของการเป็นบุคคลที่ทุ่มเทต่อการทำงาน เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องการอย่างมาก เท่าที่สังเกตพบว่าลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ซี มีสิ่งบ่งบอกได้ดังนี้

  1. มีความมั่นใจในตัวเอง ความมุ่งมั่นสู่การเรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจได้เร็ว
  2. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การทำงาน และการร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
  3. มีประสบการณ์กับบริษัทใหญ่ๆ มาก่อน ซึ่งอาจไม่จำเป็นเท่าไร เนื่องจากผู้ที่เข้าใจระบบงานอาจจะมาจากองค์กรเล็กๆก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ การรู้จักทำงานกับระบบองค์กรที่มีขั้นตอน มีการให้ความสำคัญกับงานเอกสารบ้าง การเข้าร่วมการประชุมการออกความคิดเห็น จะทำให้เกิดความเข้าใจและช่วยให้สามารถประสานงานได้ลุล่วงได้ง่ายขึ้น
  4. รู้จักพัฒนาบุคลากรเมื่อต้องสร้างทีมงานของตนเองขึ้น การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการนำไปสู่การสร้างบุคคลากรใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน
  5. เคยเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อน ข้อนี้อาจเหมือนข้อ 3 ซึ่งอาจไม่จำเป็นเท่าไร แต่การที่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจจะทำให้สามารถรับสภาพบางอย่างที่การเป็นลูกจ้างไม่เคยเข้าใจมาก่อน เช่น การบริหารเงินหมุนเวียนในกิจการ การลงมือจัดการงานด้วยตัวเองอย่างทุ่มเท
  6. มีความอดทนต่อความเครียดต่างๆ การทำงานทุกอย่างโดยเฉพาะสภาพของการเป็นเจ้าของธุรกิจที่เสี่ยงต่อกำไรขาดทุนเป็นความเครียดที่ต้องมีการจัดการให้สามารถปรับตัวกับสภาพความเป็นจริงได้
  7. มีเงินทุน ธุรกิจแฟรนไชส์มีการลงทุนมากกว่าธุรกิจที่สร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในระยะแรก ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนในระบบงานแฟรนไชส์ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนเพื่อการลงทุนด้วย
  8. มีความสามารถในการรับนโยบาย การเข้าใจงานที่ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างองค์กรหลายหน่วยต้องมีความเข้าใจหลักการทำงาน และสามารถคิดงานในรายละเอียดต่อเนื่องเพื่อรองรับนโยบายต่างๆให้ได้
  9. มีความเต็มใจในการทำงานหนัก ไม่มีธุรกิจใดที่จะประสบความสำเร็จโดยขาดข้อนี้
  10. มีความสามารถในการขาย เพราะธุรกิจของงานแฟรนไชส์ก็คือ การขายสินค้าและบริการได้และความสามารถในการขายทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต สร้างลูกค้าต่อเนื่องได้

ดังนั้นการสร้างแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่การออกแบบระบบแฟรนไชส์ที่เหมาะสมอย่างเดียว การคัดเลือกบุคลากร ที่พร้อมเดินตามความสำเร็จ และก้าวเดินไปพร้อมกัน ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน