สัมภาษณ์สดรายการ SME Smart Service

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับเชิญอัดรายการสด SME Smart Service ในเรื่องปัจจัยในการเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ ทางช่องทีวีชี้ช่องรวย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจอาทิเช่น แนวโน้มการเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์ประเทศไทย ปี 2558, ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์, ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบมาตรฐานเป็นอย่างไร การแข่งขันจากแฟรนไชส์ต่างประเทศสูงขึ้น, การบังคับใช้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 5. ความพร้อมของแหล่งลงทุน, สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุน หรือต้องการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเองให้เติบโตควรทำอย่างไรบ้าง และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ http://smartsme.tv/vod_detail.php?gid=18&id=3157&Page= หรือ www.peerapong.com