business consulting
ในปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งหลายๆ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องศึกษา และให้ความสำคัญในหลายๆ ปัจจัย และนำมาปรับใช้กับแฟรนไชส์ของตนให้เหมาะสม โดยองค์ประกอบสำคัญ ในการทำแฟรนไชส์นั้น ได้แก่

 

  1. แบรนด์ (โลโก้ และเครื่องหมายการค้า)

เพราะสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาในการให้ยืมใช้เครื่องหมายการค้า ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไป เปรียบเสมือนซื้อแบรนด์ไปใช้เอง

การขายแฟรนไชส์จึงต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการจดจำให้กับกลุ่มผู้บริโภค สิ่งที่จะบ่งบอกนั้น คือโลโก้  ยิ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยมแล้วนั้น จะส่งผลให้โลโก้เป็นที่จดจำ และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ มากกว่าแบรนด์อื่นๆ

 

  1. Know How

Know How คือวิธี หรือรูปแบบในการบริหารจัดการธุรกิจ หรือสินค้า เป็นอีกหนึ่งสิ่ง เหมือนเคล็ดลัดที่จะมัดใจกลุ่มผู้บริโภคได้ ยิ่งเป็นรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์ ประกอบกับการจัดวางสินค้า การตกแต่งร้าน และเลือกที่ตั้ง ที่จะช่วยให้การจัดการธุรกิจง่ายในการบริหารจัดการ และพัฒนาต่อยอดไปได้

 

  1. ทีมงาน

จะสร้างระบบแฟรนไชส์ต้องหันกลับมามองว่าเรามีทีมงานในการช่วยเหลือ สนับสนุนแฟรนไชส์ซีได้แล้วหรือไม่ เพราะระบบแฟรนไชส์มั่นคงได้ด้วย Relationship Management ทั้งแฟรนไชส์ซอร์ต้องสามาระ support แฟรนไชส์ซีได้ ซึ่งในทีมของแฟรนไชส์ซอร์ต้องสามารถให้ความคิดเห็น คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาสินค้า บริการ และการบริหารร้าน จะทำให้การลงทุนทำแฟรนไชส์ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยค่ะ

 

นี่เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหลักเท่านั้น เพราะจริงๆ แล้ว การทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้สำเร็จ จะต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยประกอบกัน สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือความพยายาม และความตั้งใจ ที่จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมไปถึงการไม่หยุดพัฒนาตนเอง เพื่อให้ธุรกิจนำมาซึ่งรายได้ และกำไรในภายภาคหน้าเช่นกันค่ะ 

 

#ที่ปรึกษาธุรกิจ Business Coach & Consulting

ติดต่อสอบถาม 080-550-2134 หรือ add Line

http://line.me/ti/p/@coachandconsulting

เว็บไซต์ https://www.coachandconsulting.com และ http://www.franchisepremium.com

#BCCผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.