หลักสูตรการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ เช่น มาตรฐานการบริการ การคำนวณสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนแรงงาน การบริหารยอดขายการบริหารบุคคล และการบริหารงบกำไรขาดทุน