เริ่มต้นออกแบบร้านอย่างไร ให้ถูกใจ? งาน Design สำหรับธุรกิจต้นแบบ

โดย อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์

ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

งานออกแบบถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ ซึ่งในกระบวนการนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วย เช่น Graphic Design ออกแบบโลโก้ หรือ Designer ออกแบบร้าน แต่คนเหล่านี้จะไม่สามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการ หาก Business Concept ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนหน้านี้ยังไม่ถูกวิเคราะห์ให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะรากฐานของงานออกแบบคือรูปแบบธุรกิจที่ต้องศึกษาให้ดี
ในงานออกแบบอาจจะมีทั้งการออกแบบโลโก้ (Brand Concept) และการออกแบบร้าน (Store Concept) ซึ่งก่อนออกแบบร้านนั้น ต้องมีโลโก้เสียก่อน เพื่อกำหนดสีหรือ Identity ของธุรกิจให้ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเดียวกัน ถึงจะเริ่มต้นออกแบบร้านซึ่งเราอาจจะต้องหารูปแบบหรือ Reference จาก อินเตอร์เน็ตในร้านที่เราอยากจะให้เป็นแบบนั้น เพื่อเป็นต้นทางคุยกับนักออกแบบ
.
.
เริ่มแรกงาน Design ร้านจะต้องลงรายละเอียดเรื่องการวาง Layout ให้ดีเสียก่อน กำหนดจุดที่ลูกค้าจะต้องเห็นหรือ Contact Point ทั้งด้านหน้าและด้านในของร้าน และถึงจะกำหนดสี การตกแต่งวัสดุภายในที่ใช้
สำคัญที่สุด!!! การออกแบบและการก่อสร้างอย่าให้เกินงบประมาณการลงทุนที่ตั้งไว้ จากที่เราทำตัวเลข Financial Analysis ไว้ก่อนหน้านี้ มิฉะนั้นร้านของเราอาจจะไม่คืนทุนตามระยะเวลาที่กำหนด
ในส่วนรายละเอียดของงานออกแบบ ท่านสามาถติดตามได้จากบทความของอาจารย์เปรมพงศ์ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต้นแบบของ บิสิเนส โค้ช ซึ่งเขียนไว้ดีมากๆ ตามลิงค์นี้ได้เลยครับ https://www.coachandconsulting.com/ถ้าคิดจะออกแบบร้านปัง/