แฟรนไชส์ซอร์ตัวจริง

          เวลาวางแผนงานการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์นั้น เรื่องรายละเอียดที่คาดไม่ถึงคือ งานด้านกฎหมาย กับการวิเคราะห์เรื่องตัวเลขค่าแฟรนไชส์  เพราะว่าการจัดการด้านงานสัญญาและกฎหมายต่างๆ เช่น การจดลิขสิทธิ์ การตรวจสอบด้านกฎหมายแฟรนไชส์ในพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันทั้งตัวของธุรกิจ หรือต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยิ่งประเทศที่มีการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ไปไกลยิ่งมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่านั้น งานแบบนี้จึงต้องมีความรอบคอบเป็นที่ตั้งรวมทั้งต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยงานด้วยแน่ๆ เพราะขืนลงมือทำเองโอกาสพลาดมีสูงและไม่คุ้มเสี่ยงด้วยประการทั้งปวง
          ส่วนอีกเรื่องคือ การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะต้องมีการตรวจสอบถึง ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจในวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นไปได้ว่าค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศด้วย การจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะวางราคาค่าธรรมเนียมนั้นอาจจะต้องคำนึงเรื่องต่างๆ อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตลาด และรูปแบบพื้นที่ในแต่ละเขต ซึ่งเมื่อจะต้องลงทุนแล้วต้องแม่นในแง่ของตัวเลขขนาดตลาดคุณภาพของทำเลให้ดีรวมถึงสามารถคาดการณ์ได้ว่า ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในสาขาที่สำรวจนั้นจะเป็นเท่าไร เห็นสภาพตลาดคร่าวๆ แต่เป็นไปตามระบบเงื่อนไขที่ควรเป็น เช่นต้องอยู่ใกล้ชุมชนหรือไม่ ควรมีสถานที่จำเป็นอ้างอิงต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ตลาดสด ห้าง หรือโรงเรียนเป็นต้นหรือไม่ การกำหนดลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อร้านค้าของเรามากที่สุดแล้วจึงจะคัดเลือกพื้นที่ นอกจากนั้นก็ต้องว่ากันด้วยค่าใช้จ่ายที่มองเห็นได้ชัดๆ ทำการต่อรองค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านต่างๆ เช่น ค่ามัดจำ ค่าแป๊ะเจี๊ย  ก่อนตัดสินใจทุกแฟรนไชส์ซอร์ต้องจำไว้เสมอว่า การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นต้องเป็นหน้าที่เลือกของแฟรนไชส์ซี เรื่องของพื้นที่สาขาจึงต้องเสนอทางเลือกแล้วจัดประชุม หรือการหารือข้อตกลง ประสานงานร่วมแต่ละฝ่ายให้พร้อมอย่าให้เกิดลักษณะวิธีแบบเลือกแกมบังคับมากเกินไป ถ้าตัวธุรกิจไม่เป็นไปตามคาดแล้วจะโทษกันได้ภายหลัง
          ค่าใช้จ่ายต่อมาที่มีผลต่อเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ก็คือ เรื่องของการอบรมทีมงาน ค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ต่างๆ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดอบรมมีค่าใช้จ่ายในแง่ของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ระหว่างการฝึกหรือไม่ การใช้จ่ายในเรื่องค่าสอนของทีมงานทั้งภายนอกภายในที่ต้องจัดขึ้น นอกจากนั้นถ้ามีการฝึกงานในสถานที่จริง ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็น ค่าดำเนินการสามารถคิดเป็นต่ออาทิตย์ ก็ได้ เรื่องของค่าใช้จ่ายที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องใช้อีกเรื่องคือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดสาขา ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายของทีมงานอย่างน้อยก็ต้องมีก่อนวันเปิด 2 วัน เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าวิทยากร ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ค่าแรงงานพิเศษถ้ามี รวมถึงการเตรียมการด้านเทคนิคต่างๆ ถ้าต้องเป็นธุรกิจที่มีเครื่องไม้เครื่องมือซับซ้อนหรืออย่างน้อยก็ต้องเตรียมไว้สำหรับการวางระบบการจัดเก็บเงินด้วยเครื่อง POS ปกติจะใช้เวลาทำงานอยู่ในช่วง 40 ช.ม.ค่าใช้จ่ายที่ต้องมีคือ ค่าแรงช่างเทคนิค เป็นต้น
          นอกจากนั้นหน้าที่แฟรนไชส์ซอร์ในการจัดเตรียมงานด้านการส่งเสริมการขาย การตลาด  ในวันเปิดร้านหรือถ้าต้องมีงานติดกันต่อเนื่องเพื่อสร้างกระแสให้ร้านสาขาแฟรนไชส์ซี ยิ่งอยู่ไกลก็ต้องมีค่าเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ค่าแรง คิดให้ละเอียดไว้ก่อน เพราะการไปเก็บค่าใช้จ่ายจากแฟรนไชส์ซีภายหลังนั้นทำได้ยากมาก ค่าแฟรนไชส์โดยรวมที่จ่ายมาแล้วจึงต้องรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ด้วย อีกเรื่องที่มักจะลืมกันก็คือ การทำการตลาดต่อเนื่องให้กับร้านค้าในบางธุรกิจจำเป็นอย่างมาก การจัดการตลาดที่เป็นการจัดทำการตลาดทางตรง การจัดเตรียมเอกสารส่งทางจดหมาย จัดอย่างไร จำนวนเท่าไร การจัดพิมพ์ และการจัดส่ง เรื่องแบบนี้ไม่ได้มาฟรีๆ นะครับ ต่างก็มีค่าใช้จ่าย ทั้งการออกแบบทีมงานที่รับผิดชอบ แม้จะทำเป็นภาพรวมก็เถอะ ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายไว้แล้วกับแฟรนไชส์ซี
          เมื่อเล่ามาถึงตอนนี้แล้วหลายคนถึงกับร้องอ๋อ!! เพราะที่ว่าแฟรนไชส์เก็บค่าใช้จ่ายเอาไว้นั้นหลายคนคิดว่าเป็นเงินจำนวนสูงพอสมควรเมื่อลงทุนครั้งแรก แต่พอเห็นกระบวนการการทำงานแล้วจึงรู้ที่มาที่ไปว่า ทำไมจึงมีค่าใช้จ่ายสูง ในความจริงแล้วนั้นทุกธุรกิจเมื่อเปิดงานเปิดร้านใหม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งนั้นถึงแม้จะไม่จ่ายไปกับค่าแฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเปิดร้านแล้วต้องการให้มีกิจกรรมพร้อมพอเปิดมาแล้วสร้างลูกค้าได้เลย การจ่ายเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเหตุเป็นผลให้เห็นกันชัดเจน แฟรนไชส์บางธุรกิจที่เน้นแค่สร้างสาขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วยการขายสินค้าให้ตัวเองไม่ได้คิดจะสร้างธุรกิจให้กับสมาชิกแฟรนไชส์อย่างนั้นจะเก็บค่าใช้จ่ายทำไม หรือยิ่งกว่านั้นบางรายไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยแต่ก็ยังคิดจะเก็บค่าแฟรนไชส์ทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแน่ๆ และที่แย่กว่านั้นคือ เก็บค่าแฟรนไชส์แล้วไม่ได้เห็นหัวเห็นหางกันเลยอย่างนั้นเข้าข่ายเรียกได้ว่า หลอกกันเล่นเห็นๆ เลยล่ะ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์