แฟรนไชส์สะดวกซัก…โอกาส หรือ กระแส

Franchise Talk by Peerapongยังคงต่อเนื่องเรื่องราวของแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกซัก  ที่หยิบยกมาวิเคราะห์ว่าจะเป็นเพียงกระแสหรือจะเป็นโอกาสสำหรับแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์ใน พ.ศ.นี้ กับความคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจจากการเข้ามาของแฟรนไชส์ซอร์นับ 10 แบรนด์ในปี 2019

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ได้วิเคราะห์ถึงแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกซักต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว (Franchise Talk จุดชี้เป็นชี้ตายของแฟรนไชส์สะดวกซัก) ว่า  การที่จะเป็นโอกาสหรือกระแส ต้องมาเริ่มกันที่นิยามของทั้ง 2 ประเด็น กล่าวคือ

โอกาสหรือกระแสดูจากอะไร

กระแส มีลักษณะของธุรกิจที่สามารถนำไปพิจารณาได้ ดังรายละเอียดคือ

  • เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีลักษณะบางประการที่เราสามารถไม่กำหนดช่วงจังหวะการบริโภค(Occasional Consuming)หรือกำหนดเวลาที่จะใช้บริการได้
  • ไม่ได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ดูจากกกลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไปหรือไม่ หากอยู่ในเฉพาะกลุ่มมากเกินไปมีโอกาสเป็นกระแสได้มาก

โอกาสจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับกระแส คือ มีเป้าหมายที่กว้าง เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ โดยมีช่วงเวลาของการใช้บริการที่ชัดเจน ที่สำคัญคือ ต้องบริหารโอกาสให้เป็นโอกาส ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อม ได้แก่ ความเข้าใจ หรือ Know how ของธุรกิจที่มากเพียงพอ รู้จักออกแบบระบบ(Process) มีการสร้างแบรนด์(Branding) ถ้าทำไม่ได้โอกาสจะกลายเป็นภาระ

  • กล่าวโดยสรุป ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้ฟันธงไว้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์สะดวกซักเป็นธุรกิจที่เป็น

โอกาสเพราะเป็นธุรกิจแบบ END to END หรือ End User to End Process และผู้ให้บริการร้านซักอบรีดมาก่อน จะมีโอกาสแข็งแรงและประสบความสำเร็จมากกว่าเจ้าของโรงงานเครื่องซักผ้าที่หันมาทำแฟรนไชส์ด้วยเพียงเห็นว่าการทำแฟรนไชส์เป็นเพียงช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องซักผ้าเท่านั้น

ท่านสามารถติดตามนำเสนอชุดความรู้ใหม่ “Franchise Talk by Peerapong” ได้ทางเว็ปไซด์ : https://www.coachandconsulting.com หรือผ่านช่องทาง Social Media ได้ที่ You tube : https://bit.ly/2YyqHhE และ Facebook : www.facebook.com/coachandconsulting