โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

 234โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย  5 ภูมิภาค   ครั้งที่ 5 (ภาคกลาง)    ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์    โดย ดร . พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  มองรอบด้านแนวทางธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในอนาคต และพัฒนาธุรกิจอย่างไรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน