4 วันเต็ม หลักสูตรพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ Advanced Franchise Program เนื้อหาที่เข้าถึงการพัฒนาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์   อาจารย์พริษฐ์ อนุกูลธนาการ  และทีมงานที่ปรึกษา บิสิเนสโค้ช  ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์  Advanced  Franchise Program  เพื่อเจาะลึกการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ที่สำคัญ ทั้ง 4 ด้าน

1. การวางกลยุทธ์ระบบแฟรนไชส์

2. การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการและควบคุมสาขา

3. การพัฒนาสัญญาแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน

4. การพัฒนาการตลาดเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์

S__12599303 S__12599304

 S__12599305 DSCN4713