บทความแนะนำประจำเดือนสิงหาคม

ตลาดขนมปังในสหรัฐมีมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านเหรียญต่อปี หรือ 640,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นขนาดตลาดที่มหาศาลนอกจากนั้น ตลาดสินค้าที่เป็นขนมปังนั้นมีการขยายตัวถึง 18%ในปี 2003 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้มีน้อยมาก แต่เนื่องจากขนมปังนั้นเป็นอาหารประจำของครอบครัว ขนมปังคือ สินค้าเข้าไปทุกบ้านเป็นอาหารที่ทุกบ้านจะต้องมี ประกอบกับขนมปังปัจจุบันมีการพัฒนาด้วยชนิดที่มีมากมายรูปแบบหลากหลาย จึงทำให้ขนมปังเป็นอาหารอย่างเดียวที่เกือบทุกๆคนจะชื่นชอบ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ตอบสนองคนอเมริกันได้สมบูรณ์แบบ มาก ด้วยการขยายตัวของตลาดขนมปังที่มีอัตราน่าสนใจเมื่อวิเคราะห์ลงลึกก็พบว่า การขยายตัวดังกล่าวนอกจากเกิดจากคุณภาพของรส ชาดและความสดในการผลิตรูปแบบดั้งเดิมแล้วยังได้รับผลจากอิทธิพลของความสนใจ การควบคุมน้ำหนักและส่งเสริมสุขภาพของสังคมสมัยยุคใหม่ด้วย ขนมปังที่เกี่ยวข้องกับความสนใจสุขภาพและลดน้ำหนักประเภทนี้จะมีการสร้างรส ชาดที่มีหลากหลาย เป็นกลุ่มขนมปังที่แยกพิเศษ ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายไม่น้อยกว่า 18% เทียบจากปี 2001-2003 การทำขนมปังที่ผสมข้าวสาลีเต็มเมล็ดได้รับความนิยมมากขึ้นตามความรู้สึกถึง รักษาสุขภาพที่หลายคนหันมารับประทาน

2

โดยรวมแล้วการเติบโตของตลาดขนมปังนั้นยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่มีกลุ่มที่เป็นสินค้าเฉพาะตลาดจึงจะสร้างกำไรและช่วยให้ภาพของธุรกิจขนม ปังดีขึ้น ถึงแม้ว่าขนมปังพิเศษมีการเติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่องก็จริง แต่จำนวนของยอดการขายถึงวันนี้ก็ยังไม่เท่ากับสินค้าที่เป็นตัวนำดั้งเดิม อย่าง ขนมปังขาว แต่ตัวขนมปังกลุ่มพิเศษนี้มีศักยภาพการเติบโตสูงเนื่องจากรส ชาด และสีสัน รูปลักษณ์ของขนมปังชนิดนี้จะถูกใจกับลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่และพอใจที่จะจ่าย ในราคาที่สูงขึ้น ส่วนขนมปังขาว white bread, tortillas, rolls, biscuits, bagels, and pita ก็ยังเป็นที่นิยมของเด็กๆอยู่ แต่มีอัตราการเติบโตน้อยกว่า
ขนมปังที่มีอัตราการโตมากขึ้นอีกชนิดที่น่าสนใจได้แก่ ขนมปังแช่แข็งที่เป็นชนิดที่ลูกค้าสะดวกที่จะเก็บไว้และนำมาอุ่นเมื่อต้อง การรับประทาน

จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสำคัญที่มีผลกระทบกับตลาดขนมปัง ได้แก่ การแข่งขันจากตัวเลือกต่างๆของอาหารเช้า และความสำคัญของเด็กในตลาด การศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคในการซื้อ โดยแยกตามอายุ เพศ รายได้ อาชีพ พบว่า กลุ่มเด็กอายุประมาณ 6 ขวบคือกลุ่มที่บอกได้ถึงการเติบโตของตลาด และสามารถช่วยให้สามารถวางแผนการตลาดในระยะยาวได้ดี
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

Email: peerapong@consultant.com