สัมมนาหลักสูตร “Advanced Franchise Program”

“หลักสูตรเดียว ยกระดับธุรกิจคุณ สู่แฟรนไชส์มาตรฐานสากล”

เน้นสอนให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น และทำเป็น เผยเรื่องราวทุกแง่มุม ทุกเรื่องราว ของการพัฒนาแฟรนไชส์ ผ่านกรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมที่ปรึกษาผู้พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 300 กิจการ เข้มข้นตลอด 3 วันเต็ม

ลูกค้าที่ใช้บริการ

หลักสูตรเจาะลึกพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
Advanced Franchise Program (AFP)

จุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อต้องการให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแนวคิด และกระบวนการพัฒนาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ตัวจริง โดยใช้หลักทฤษฎีของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์ตาม Case Study และโจทย์ที่ได้รับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานระดับสากล

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line หรือโทร 084-8377041

Add line Click me!

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสมัครรับสิทธิพิเศษ