หลักสูตร Advanced Franchise Program

“หลักสูตรเดียว ยกระดับธุรกิจคุณ สู่แฟรนไชส์มาตรฐานสากล”

เน้นสอนให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น และทำเป็น เผยเรื่องราวทุกแง่มุม ทุกเรื่องราว ของการพัฒนาแฟรนไชส์ ผ่านกรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมที่ปรึกษาผู้พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 300 กิจการ เข้มข้นตลอด 3 วันเต็ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจความงาม หรือผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ผู้เข้าร่วมควรมีความรู้พื้นฐานด้านการทำธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่เปิดรับทุกมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจ และต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีเวลาชั่วโมงรวมไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาหลักสูตรทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

วิทยากรหลักสูตร

 • ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
  ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก
 • ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจการออกแบบสัญญาแฟรนไชส์
 • อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการและการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการธุรกิจแฟรนไชส์
 • อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
  ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
 • อ.พริษฐ์ อนุกูลธนาการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก
 • อ.เปรมพงษ์ สืบสันติสกุล
  ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาสร้างร้านต้นแบบและการตลาด

add line Click! รายละเอียดเพิ่มเติม

*สมัครเข้าร่วมหลักสูตร วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน รับสิทธิพิเศษ