ขอเชิญผู้ที่สนใจ International Franchise เข้าร่วมรับฟังการเสวนาที่จัดขึ้นโดย Indonesian Franchise & Licensing Society
ในหัวข้อ “สถานการณ์แฟรนไชส์ ปี 2022 ของเหล่าประเทศอาเซียน ในยุคสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด”
โดยมี Speakers จาก 6 ประเทศ ที่จะมาบอกเล่าสถานการณ์แฟรนไชส์ในบ้านเมืองของตน
โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ก็ได้รับเชิญเป็นหนึ่งใน Speakers ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าเสวนาในครั้งนี้

ในวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านทางระบบ Zoom

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

bit.ly/WebinarASEAN2021

Join this Event ASEAN Franchise, License & Business Forum 2021

The Indonesian Franchise & Licensing Society (Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia - WALI) plans to hold an ASEAN Franchise & Licensing Business Forum to celebrate our organization's 16th Anniversary.

Name of Event : ASEAN FRANCHISE, LICENSE & BUSINESS FORUM 2021
Theme/topic : ASEAN Business Trends 2022, During & Post Pandemic
Online app : Zoom Meeting
Time : Friday, October 29th, 2021
Hours: 2:00 PM - 5:00 PM GMT+8 (Jakarta time)

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵 𝟭 :
Mr. Tri Raharjo
Chairman Indonesia Franchising & Licensing Society

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵 𝟮:
Ms. Levita G. Supit
Chair of Committee Franchise, Licensing and Partnerships, Indonesian Chamber of Commerce and Industry

𝗞𝗲𝘆𝗻𝗼𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵 :
Mr. Muhammad Lutfi*
Minister of Trade of the Republic of Indonesia
*in confirmation

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝟭 :
Mr. Burang Riyadi
Founder Franchise Academy Indonesia
“Indonesia Business Trends 2022, During & Post Pandemic”

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝟮 :
Mr. Albert Kong
Chairman of Asiawide Franchise Consultants
“Franchising Trends Engendered by the Covid-19 Pandemic”

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝟯 :
Dato Mike Loh
President of Asean Retail-Chain Franchise & Federation (ARFF)
“Malaysia Business Trends 2022, During & Post Pandemic”

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝟰 :
Mr. Chris Lim
CEO Francorp Philippine
“Philippine Business Trends 2022, During & Post Pandemic”

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝟱 :
Ms. Phi Van Nguyen
Board Member at ASEAN Business Angel Alliance
“Vietnam Business Trends 2022, During & Post Pandemic”

𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝟲 :
Dr. Peerapong Kitivestpokawat MBA, CFE
Business Coach & Consulting Thailand
“Thailand Business Trends 2022, During & Post Pandemic”

The objective of this event is to strengthen friendship and networking among franchiser & licenser in Asean countries. All together may also exchange information and experience or studies about franchise activities during pandemic as well as sharing opportunities in the respective region. Franchisers and business communities in Asean countries are welcome to join the event.

FREE Registration

"please use this link for registration bit.ly/WebinarASEAN2021
and use this background https://twb.nz/webinaraseanwali2021 and also post on your social media"

See you at ASEAN FRANCHISE, LICENSE & BUSINESS FORUM 2021!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.