Swensen’s หนึ่งในร้านไอศกรีมยอดฮิต ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาแรกในไทย ปี พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว และมีพนักงานเพียงแค่ 14 คน   ซึ่งในโพสต์นี้นั้น จะขอเล่าถึงจุดเริ่มต้น และการขยายสาขาจนก้าวสู่ความสำเร็จ...
ในปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งหลายๆ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องศึกษา และให้ความสำคัญในหลายๆ ปัจจัย และนำมาปรับใช้กับแฟรนไชส์ของตนให้เหมาะสม โดยองค์ประกอบสำคัญ ในการทำแฟรนไชส์นั้น ได้แก่  ...
การบริหารความสัมพันธ์ ระหว่าง Franchisor และ Franchisee (Relationship Management) Franchisor (แฟรนไชส์ซอร์) คือ เจ้าของสิทธิ์ หรือเจ้าของธุรกิจ ที่จะต้องถ่ายทอดสิ่ง ต่างๆ ในการทำธุรกิจ...
    แฟรนไชส์มีมากมาย แล้วธุรกิจของเราเป็นแฟรนไชส์ได้ไหมนะ ? หลายๆ คนที่อยากลงทุนขยายธุรกิจในรูปแฟรนไชส์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจแบบตนเองนั้นสามารถขยายเป็นแฟรนไชส์ได้หรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้ว แฟรนไชส์ เป็นวิธีขยายธุรกิจ โดยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ก็สามารถทำแฟรนไชส์ได้ แต่ทั้งนี้นั้น...
แฟรนไชส์กลยุทธ์หนึ่งในการต่อยอดธุรกิจ  ก่อนที่จะส่งต่อความสำเร็จและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ลงทุนธุรกิจ จำเป็นต้องมีการสร้างระบบเพื่อให้สามารถควบคุม หรือบริหารจัดการธุรกิจได้เหมือนกันทุกสาขา ภายใต้เงื่อนไขหรือมาตรฐานเดียว  สิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญคือสัญญาแฟรนไชส์ โดยปกติแฟรนไชซอร์ต้องทำความเข้าใจในคำที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คือ สิ่งที่คิดค้น สร้างสรรค์ขึ้นจากมันสมองของแฟรนไชซอร์ เช่น เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ โนว์ฮาว...