” ความสำคัญของระบบฝึกอบรม ในธุรกิจแฟรนไชส์ “                  มีคำถามสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์คือ “ทำไมเราต้องฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี”              ...
ธุรกิจแฟรนไชส์ยุคดิจิตอล FRANCHISE NEW ERA (DIGITAL LIFE STYLE)             แฟรนไชส์ เป็นระบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการดำเนินธุรกิจหรือแนวคิดสำคัญของธุรกิจน้อยมาก ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนายกระดับรูปแบบการลงทุนนี้ในช่วงปี 1950 เป็นต้นมา การปรับเปลี่ยนหลักการดำเนินงานธุรกิจยังคงต้องอาศัย การออกแบบธุรกิจที่ถูกต้อง...
       ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การขยายสาขาแบบแฟรนไชส์ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ควรทำความเข้าใจถึงหลักการ แนวคิด คุณค่า รวมถึงการจัดการมาตรฐานให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมินตนเอง และนำไปสู่การตัดสินใจถึงความเหมาะสมกับวิธีการดังกล่าว และเตรียมพร้อมรับมือในขั้นต่อไป    ...
Greatest Of All Time Franchise Series Ep.1 โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง (Founder) บริษัท บิสิเนส...
  “จะขายแฟรนไชส์ ต้องตั้งราคา ออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์อย่างไร?” โดย อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด   ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์คือ...
In-House Training อบรมความรู้ธุรกิจ   ครบทุกหลักสูตรอบรมบุคลากร ปูพื้นฐานทั้งทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง พร้อมกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่นำไปสู่การเป็นผู้นำ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้   หลักสูตรสำหรับอบรมบุคคลากรภายในองค์กร ทั้งสกิลพื้นฐาน หรือเฉพาะทาง...
Visual Merchandise หรือการนำเสนอหน้าร้านให้น่าสนใจ ผ่านทางดีไซน์ สีสัน และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้ดึงดูดใจลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบมีดังนี้    ⭐Fixtures: ชั้นวางของต่าง ๆ ในร้าน ควรเลือกให้เข้ากับสินค้าของร้าน...
เมื่อธุรกิจมีหน้าร้าน การออกแบบร้านถือเป็นปัจจัยหลัก ที่จะดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเกิดความสนใจ การออกแบบร้านจึงต้องมีกลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ดังนี้…   🚩 สร้าง Brand Loyalty  การออกแบบร้านจะต้องสร้างให้เกิด Brand Loyalty สำคัญต่อธุรกิจมาก...
เมื่อธุรกิจดำเนินการไปได้ดี การมีผู้ติดต่อมาขอซื้อแฟรนไชส์มักเป็นเรื่องปกติ . . ​.ถ้าเราเป็นเพียงแค่นักธุรกิจตัวเล็ก ๆ อาจจะตื่นเต้นกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ บางคนอาจจะทำตัวไม่ถูกไม่ต้องต้องเริ่มอย่างไร ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้เราได้เรียบเรียงข้อควรทำเมื่อมีผู้สนใจขอซื้อแฟรนไชส์ ควรทำดังนี้ . . . ศึกษาเรื่องระบบแฟรนไชส์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์อย่างละเอียด...
กลับมาแล้ว! อีกหนึ่งตัวช่วย ที่ผู้ประกอบการสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง หนังสือ Franchise Cloning Business แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ เขียนโดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้ได้รับ Certified Franchise Executive...