Business Coach Channel เปิดชุดความรู้ “Franchise Talk by Peerapong”

เตรียมพบกับการเปิดพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีกตลอด 30 ปี ของ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ใน Business Coach Channel  สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ความรู้เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก  ผ่านชุดเนื้อหาใหม่ล่าสุด “Franchise Talk by Peerapong” เริ่มศุกร์ที่ 6 กันยายน นี้

บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีกได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์เผยแพร่สู่สาธารณะมาอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาวิชาการผ่านองค์ความรู้ผสมผสานกับประสบการณ์ของทีมที่ปรึกษามืออาชีพด้านแฟรนไชส์ที่ได้ให้คำปรึกษาธุรกิจมากกว่า 300 กิจการไปสู่ผู้สนใจ  ทั้งที่เป็นกิจการซึ่งเจ้าของมีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์และผู้สนใจเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างรอบคอบโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านชุดความรู้ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์และสร้างความแม่นยำในการตัดสินใจ

ล่าสุดในปี 2562 ทางบริษัทฯได้พัฒนาสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ผ่าน You tube Channel ในนาม Business Coach อย่างเต็มรูปแบบ และในเดือนกันยายนนี้ทางสถานีพร้อมที่จะนำเสนอชุดความรู้ใหม่ Franchise Talk by Peerapong ซึ่งเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีกตลอด 30 ปี ของ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ โดยจะเป็นการเผยแพร่ทาง You tube Channel และแฟนเพจ @coachandconsulting  เป็นประจำทุกวันศุกร์  โดยเริ่มเนื้อหาแรกในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ผ่าน You tube Channel ในนาม Business Coach ยังคงต่อยอดเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนามาตลอด 1 ปี ก่อนหน้านี้ผ่านสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ผ่าน You tube Channel ในนาม Franchise Premium ที่ได้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560  ไม่ว่าจะเป็น

  • ชุดความรู้ Franchise Clinic เนื้อหาเกี่ยวกับคำถามที่ผู้ประกอบการอยากรู้เกี่ยวกับแฟรนไชส์และค้าปลีก
  • ชุดความรู้ Success Case นำเสนอกรณีศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจ
  • ชุดความรู้ FBD และ AFP ที่นำเสนอกรณีศึกษาที่พัฒนาตนเองในการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ความมุ่งมั่นในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำเสนอเนื้อหาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา  มีทั้งรูปแบบของการบรรยายผ่านสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำเสนอบทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแฟรนไชส์หลากหลายฉบับ ตลอดจนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรงเป็นรายการแรกของประเทศไทย ได้แก่ รายการ”ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ” ตอน คุยเฟื่องเรื่องแฟรนไชส์ กับ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ และรายการ”เดินเครื่องแฟรนไชส์” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง “เถ้าแก่”สถานีโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อได้เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิตอล ทางบริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแฟรนไชส์ทั้งผู้ขายสิทธิแฟรนไชส์ หรือ Franchisor และผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ หรือ Franchisee ผ่านการถ่ายทอดเนื้อหาการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ด้วยช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  เพื่อให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน