หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจของคนไทย โดยใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ เพื่อขยายธุรกิจเป็นระบบสาขาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการลงทุน และระบบการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นมาตรฐาน ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน สอนโดยผู้ให้คำปรึกษากับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ สร้างความสำเร็จด้านกลยุทธ์ให้กับธุรกิจมากมาย