คงจะไม่ดีแน่ ถ้าเราว่าจ้างผู้ออกแบบแล้ว ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดใน Business Concept ให้ออกมาเป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้
ต้องนึกก่อนว่าเราจะขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน คนที่มาซื้อของในร้านของเราจะได้อะไรบ้างนอกจากสินค้า และคู่แข่งเราคือใคร เราจะสามารถแข่งขันหรือเอาชนะคู่แข่งได้จากเรื่องอะไรบ้าง โดยมีกระบวนการคิดหลัก ๆ อยู่ 4 เรื่องด้วยกัน
ทำไมหลายธุรกิจชั้นนำระดับโลก เช่น McDonald’s, KFC, Burger King เลือกใช้ระบบแฟรนไชส์ต่อยอดด้วยจำนวนสาขา ทั้งที่แบรนด์เหล่านี้ก็สามารถเปิดร้านได้ด้วยตัวเอง?