Category Archives: Marketing

Own Label พลังของตราของร้านค้า(ตอนที่ 1)

เมื่อพูดถึงการแข่งขันของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นระบบแฟรนไชส์หรือร้านค้าปลีกต่างๆ นั้น การเอาตัวให้รอดและรักษาตลาดของตนเองไว้ให้ได้นั้นไม่ใช่ง่ายเลย ในขณะที่ลูกค้ามีความภักดีในตราที่เป็นตัวของร้านค้าน้อยลงที่แย่ก็คือ ลูกค้ากลุ่มสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ต่างก็เน้นที่ราคาและความสะดวกเป็นหลัก นอกจากนั้นวิธีการจับจ่ายก็แตกต่างไปอีกบางทีเราจะแบ่งลักษณะการซื้อเป็นหลายรูปแบบและหลายช่วงเวลา กลายเป็นว่าลูกค้าหนึ่งคนพร้อมที่จะเป็นผู้ซื้อที่เลือกจับจ่ายได้ทุกๆ ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเวลา ความหนักใจก็ตกอยู่ที่ร้านค้า

การสร้างความคิดธุรกิจ

ความคิดธุรกิจเป็นแนวทางการกำหนดความเป็นไปของการดำเนินการที่ควรจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเสียก่อน เช่นความคิดของร้านสะดวกซื้อแบบ Seven-Eleven ที่เริ่มต้นด้วยแนวคิดง่ายๆที่ร้านจำหน่ายน้ำเข็งเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของร้านชื่อ คุณลุงจอห์น เห็นว่าในวันหยุดไปโบสถ์ ร้านค้าปิดร้านเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆไม่มีอะไรรับประทานหรือหายากต้องมีการเตรียมการยุ่งยาก

การเตรียมพร้อมก่อนการจัดแสดงสินค้า

ตามธรรมดาแล้ว การนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้านั้นดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายตามความคิดของนักขาย ก็แค่นำ สินค้ามาโชว์ แล้วก็บอกราคา ถ้าลูกค้ารับได้และยอมซื้อ การขายก็ปิดลงโดยง่าย แต่ถ้ามีการต่อรองราคาบ้าง ก็อาจจะมีการลดราคา หรือแถมโปรโมชั่นให้บ้าง การชายก็จะปิดลงได้อีกเหมือนกัน แต่ต้องยอมรับว่า ยังไง ๆ ก็ต้องมีการต่อรองกันบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมหวัง