Category Archives: News

งาน Thailand Franchise Business Networking โครงการ Franchise Go Inter Special 2016 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ประเทศเวียดนาม

     ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้รับความสนใจจาก นักธ

ความสำเร็จผู้ประกอบการจาก 6 ภูมิภาค ในโครงการสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล ต้นกล้าทูโกล ปี 2559

  ความสำเร็จผู้ประกอบการจาก 6 ภูมิภาค  ในโครงการสร

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาวงการค้าปลึกไทย ผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ  เพื่อพัฒนาวงการค้าปลีกไทย  ผู้บริ

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยดร.พีระ

ร่วมแสดงความยินดี N&B ลงนามขยายสาขาแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ CFE มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี พิธีลงนามสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์

ดร.พีระพงษ์เข้าร่วมงานเสวนา “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย”

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แสดงศักยภาพแฟรนไชส์ไทยกับงาน Excellent Thai Franchise : สุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งโปรเจคใหญ่ กับงานที่รวมพลังของแฟรนไชส์ไทยในการแสดงศักยภาพความเข้มแข็ง เพื่อประกาศศักดา ในการก้าวไปสู่ตลาดสากล กับงาน “Excellent Thai Franchise : สุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก”

ดร. พีระพงษ์ ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี วางแนวทางพัฒนาแฟรนไชส์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ในฐานะตัวแทนสมาคมแฟรนไชส์ ได้เข้าร่วมประชุม กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า