Category Archives: News

ข่าวงานสัมมนา FBD

ภาพสัมมนา การพัฒนาธุรกิจให้เป็นเฟรนไชส์ (Franchise Business Development) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท Business Coach and Consulting จำกัด โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น บจก. พันธทวี คอร์ปอเรชั่น, บจก. ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จากจังหวัดขอนแก่น

ปิดงานต้นกล้าภาคตะวันออก

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จ กับโครงการ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคตะวันออก จันทบุรี ที่จัดงานของโครงการะยะที่ 4 พร้อมพิธีปิดโครงการ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการขายและยังได้พบกับ Buyer จากทั้งในและต่างประเทศ

ปิดงานต้นกล้าภาคเหนือ

สำเร็จโครงการกันอย่างต่อเนื่อง กับ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดงานครั้งสุดท้ายขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ปิดโครงการ ต้นกล้า ทูโกล 2558 ภาคอิสาน จังหวัดขอนแก่น

ปิดโครงการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ โครงการต้นกล้า ทู โกล 2558 โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยครั้งนี้ ปิดโครงการกันที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดพิธีปิดโครงการในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จัดงานเลี้ยงสุด Exculsive กับเหล่าบรรดา Franchisor

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จัดงานเลี้ยงสุด Exculsive กับเหล่าบรรดา Franchisor ชั้นนำของเมืองไทย ที่ประสบความสำเร็จ ที่ในและต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารเรือนแพริมน้ำ นนทบุร