Category Archives: Retial

โชว์ห่วย หรือ โชว์ห้อย

วันนี้ต้องขออนุญาต อู้กำเมืองกันหน่อยให้หายคิดถึง ห่างเหินไปนานขาดลงบทความ มาเป็นปี เนื่องจากต้องไปรับผิดชอบกับโครงการร้านค้าที่เรามักเรียกว่า โชวห่วย ที่ฟังดูแล้วแสลงใจคนค้าปลีกแบบผม จริงๆแล้วโชวห่วย เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่า สินค้าหลากหลาย ไม่ได้หมายถึง การแสดงความห่วยอย่างที่เข้าใจกันสักกะหน่อย

นิทานค้าปลีก

เถ้าแก่ใหญ่ที่ตากตรำทำงานมา ตั้งแต่เริ่มธุรกิจยังไม่แตกพาน เอ้ย ….ยังไม่เติบโต ด้วยความอุตสาหะเป็นที่ตั้ง ธุรกิจค้าปลีกของตนก็เติบใหญ่ในระดับจังหวัด อำเภอไหนๆก็ต้องมาหาข้าวของจากร้านของเฮียแก แต่ก็อนิจจังไม่เที่ยง วันหนึ่งก็มาถึง

การวิเคราะห์ลูกค้า: ทักษะมาตรฐานของธุรกิจค้าปลีก

ช่วงนี้ข่าวคราวค้าปลีกดูอึมครึมอยู่นะครับ การค้าตอนนี้คงต้องหาทางช่วยตัวเอง ปรับตัวให้ได้มากที่สุด สร้างความแตกต่างหาความเป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญต้องสร้างให้ทีมงานเข้าใจและสามารถสร้างทักษะที่ถูกต้องของตนเองให้ดีที่สุด ทักษะต่อไปนี้ที่จัดเป็นทักษะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก นั่นคือ การส่งเสริมและการขายสินค้าในหน้าร้าน สามารถวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของการทำงานในจุดบริการหน้าร้าน