ก่อนขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเข้าใจ 3 Checklist นี้ 👇🏻

1. การสร้างยอดขายและกำไร
เพราะการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ นั่นทำให้การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งยอดขายและกำไรที่เพียงพอต่อการลงทุนให้กับธุรกิจ เช่น การทำการตลาด สร้างทีมงาน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสร้างสาขาต้นแบบ เป็นต้น

2. การสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ
ธุรกิจสามารถสร้างข้อได้เปรียบได้ ไม่ว่าจะจากตัวสินค้า หรือจากกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ช่วยให้เกิดการรับรู้ การมีส่วนร่วม การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งนำมาสู่การสร้างยอดขาย และกำไรในลำดับต่อไป

3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้ด้วยตนเอง แม้ไม่ต้องขยายด้วยระบบแฟรนไชส์ สามารถบอกได้ว่าธุรกิจของตนไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น สามารถสร้างช่องทางการขยาย และเจริญเติบโตต่อไปได้

แฟรนไชส์ เป็นหนึ่งทางเลือก ในการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ควรศึกษา และเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การรับมือในขั้นตอนของการขยายไปสู่แฟรนไชส์ ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นค่ะ 😊

#ที่ปรึกษาธุรกิจ Business Coach & Consulting