สัมมนาหลักสูตร
“Advanced Franchise Program”

Advanced Franchise Program

หลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

“หลักสูตรเดียว ยกระดับธุรกิจคุณ สู่แฟรนไชส์มาตรฐานสากล”

Mobile

เน้นสอนให้คิดวิเคราะห์ และทำเป็น เผยเรื่องราวทุกแง่มุมเรื่องราว ของการพัฒนาแฟรนไชส์ ผ่านกรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมที่ปรึกษาผู้พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 300 กิจการ เข้มข้นตลอด 3 วันเต็ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

   • เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ผู้เข้าร่วมควรมีพื้นฐานด้านการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่เปิดรับทุกมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจของคนไทย โดยใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ เพื่อขยายธุรกิจเป็นระบบสาขาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการลงทุน และระบบการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

โดยวิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ในระหว่างช่วงเวลาการฝึกอบรมนั้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ความรู้และความเข้าใจถึงขึ้นตอนในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ที่เป็น 4 เรื่อง หัวใจหลัก ได้แก่

 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Strategic)
 • การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement)
 • การพัฒนาคู่มือในระบบปฏิบัติการ (Franchise Operation Manual)
 • การตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Marketing)

หลักสูตร Advanced Franchise Program

รุ่นที่ 11 : วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. @AVANI+ RIVERSIDE
โดยวิทยากร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์


ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก


อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์


ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการและการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการธุรกิจแฟรนไชส์

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจการออกแบบสัญญาแฟรนไชส์

อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์


ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

อ.พริษฐ์ อนุกูลธนาการ


ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก

กำหนดการ
Agenda AFP 2022-01
Agenda AFP 2022-02
Picture1

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สมัครและชำระภายในวันนี้ รับไปเลยราคาพิเศษ

ราคา 15,000 บาท

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-550-2134, 02-450-1335

  ลงทะเบียน

  Testimonials vdo

  ความรู้สึกจากผู้ที่เคยได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา