business consulting

หลักสูตรออนไลน์
“Franchise Business Development”

Franchise Business Development Online

หลักสูตรสร้างธุรกิจให้เป็นมาตรฐาน ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน

“อัดแน่นทุกพื้นฐาน ผ่านตัวจริงด้านแฟรนไชส์”

business coach

สอนโดยผู้ให้คำปรึกษากับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ที่สร้างความสำเร็จด้านกลยุทธ์ให้กับธุรกิจมากมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

   • เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ผู้เข้าร่วมควรมีพื้นฐานด้านการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่เปิดรับทุกมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจของคนไทย โดยใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ เพื่อขยายธุรกิจเป็นระบบสาขาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการลงทุน และระบบการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

โดยวิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ โดยตลอดระยะเวลาการอบรมจะมีเนื้อหา ดังนี้

 • ขยายธุรกิจทำไมต้อง แฟรนไชส์
 • ⁠โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 • ⁠ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์
 • ⁠ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์
 • ⁠เช็คความพร้อมขั้นตอนจะสร้างแฟรนไชส์ได้อย่างไร
 • ⁠กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์
 • ⁠แฟรนไชส์ปรับตัวอย่างไรในยุคนี้
 • ⁠ให้คำปรึกษารายธุรกิจ วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ โดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

หลักสูตร Franchise Business Development

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. @ZOOM Program
business coach

หลักสูตรนี้เพียง 1,500 บาท เท่านั้น
#ถาม-ตอบได้ตลอดการเรียน

  ลงทะเบียน

  Testimonials vdo

  ความรู้สึกจากผู้ที่เคยได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา