หลักสูตรการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัมนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็รต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ เช่น มาตราฐานการบริการ การคำนวณสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนแรงงานการบริหารยอดขายการบริหารบุคคล หารบริหารงบกำไรขาดทุน