หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

สัมมนาหลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน  กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 • ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์
 • สามารถบริหารแฟรนไชส์และการสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์
 • ขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 • ประวัติ แฟรนไชส์ นิยามแฟรนไชส์
 • โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 • จะสร้างแฟรนไชส์ได้อย่างไร
 • ทำไมต้อง แฟรนไชส์
 • ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์
 • ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์
 • แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และการขายแฟรนไชส์
 • ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
 • Work Shop วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์
  โดยการให้คำปรึกษาจากทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โดยอ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ราคาคอร์สเรียน 6,500 บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เหลือเพียง 5,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-550-2134, 099-615-2647

add line Click!