สัมมนาหลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
หลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 -16.00 น.

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน  กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

ลูกค้าที่ใช้บริการ

กำหนดการ หลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 • สถานการณ์ธุรกิจ และกฎหมายแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 • สาเหตุของการล้มเหลวและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
 • ความแตกต่างของระบบแฟรนไชส์ ระบบไลเซนส์ และระบบอื่นๆ
 • ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์
 • การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นระบบแฟรนไชส์
 • โครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 • กลยุทธ์แฟรนไชส์แต่ละประเภท และแนวทางการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจ
 • การสร้างรายได้จากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์
 • แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และการขยายธุรกิจแฟรนไชส์
 • กรณีศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ระดับสากล
 • Workshop แบ่งกลุ่ม เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระบบแฟรนไชส์เฉพาะด้านตัวจริง เช่น
  ด้านการวางแผนกลยุทธ์, คู่มือปฏิบัติการ, การตลาดและขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์

เหมาะสำหรับ  เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร บรรยายหัวข้อ “Franchise Business Development”
ดร. พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE
ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Principal Consultant)
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาวางระบบธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

Workshop กับ ทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 5,500 บาท ต่อท่าน

สอบถามข้อมูล   โทร 084-8377041

📌หลักสูตรแฟรนไชส์ที่เรียนแล้วพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ได้จริงกว่า 300 กิจการ

 

สำรองที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม