ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก

สนใจเข้าร่วมสัมมนาแฟรนไชส์

News

ต้นสายปลายทางธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (ตอนที่ 1)

พัฒนาการของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี เริ่มจากการเข้ามาของแฟรนไชส์จากต่างประเทศ จากนั้นภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทต่อการส่งเสริม นำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งทำงานร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ  มาถึงปี 2563 กับอีกก้าวสำคัญของการคัดสรรผู้ประกอบการครั้งแรกของประเทศในงานประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (Thailand Franchise Award : TFA 2020)   หนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย คือ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับเกียรติร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ต้นสายปลายทางธุรกิจแฟรนไชส์ไทย” เพื่อถ่ายทอดในฐานะนักวิชาการผู้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงพัฒนาการธุรกิจแฟรนไชส์ไทย  ซึ่งในปัจจุบันดร.พีระพงษ์ ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้เชี่ยวชาญธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ  ทั้งนี้ ดร.พีระพงษ์ได้เน้นถึงพันธกิจตลอด 30 ปี ในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ว่า เป็นการสร้างความเข้าใจระบบแฟรนไชส์  ด้วยคนทั่วไปอาจมองแฟรนไชส์ว่าเป็นกลยุทธ์ธุรกิจขยายสาขาเพื่อสร้างความมั่งคั่งกับตนเอง “แท้ที่จริงแล้วความหมายของธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์เพื่อการสร้างธุรกิจแต่เป็นกลยุทธ์ของการต่อยอดจากการที่ธุรกิจมีความเข้มแข็งก่อน” นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ คือ กระบวนการหรือวิธีคิดทางธุรกิจที่ผลักดันสังคม ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด Entrepreneurship (ความเป็นผู้ประกอบการ) บนกระบวนการที่ลดความเสี่ยง บทเรียนจากธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศอเมริกาที่ช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปที่มีสถิติบ่งบอกว่า ภายใน 3

สัมมนาหลักสูตร “Advanced Franchise Program”

หลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์  “Advanced Franchise Program”  รุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรม work shop เข้มข้นตลอด 5 วัน จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งระดับ SMEs และมหาชน กว่า 200 กิจการ วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์  การวางแนวคิดกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์  การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์  กฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์ การวางแผนคู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการร้านสาขา แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และเรียนรู้แบบเจาะลึกผ่านกรณีศึกษา

5 เรื่องเด่น สถานการณ์แฟรนไชส์ปี 2018

● MUJI Shop กรณีศึกษาในประเทศจีน Life style Brand ชั้นนำ ที่ปัจจุบันทางกลุ่มเซ็นทรัลได้รับสิทธิแฟรนไชส์ MUJI มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อคนทั่วโลก ไม่เพียงเฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้น โดยสินค้านั้นต้องตอบสนอง Life style มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมต่อคนทั่วโลก ในประเทศจีน เจอปัญหาสินค้าปลอมจากคู่แข่งขันและเมืองชิเต่ามีการตกแต่งร้านค้าปลีกเหมือนแบรนด์ MUJI ในกรณีนี้ ศาลกรุงปักกิ่งตัดสินให้ Ryohin Keikaku Corp. และ Muji (Shanghai) Commerce Corp. จ่ายค่าปรับกว่า 2.5 ล้านหยวน สำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของ “Wu Yin Liang Pin” เพราะบริษัทอ้างว่าได้รับใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าก่อนเป็นเวลา 4 ปี โดย MUJI เริ่มเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศจีนเมื่อปี 2005 ดังนั้นการศึกษาข้อมูลกฎหมายของแต่ละประเทศก่อนที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสิ่งสำคัญ ● การชำระเงินด้วย Bit coin ในต่างประเทศ