หลักสูตรออนไลน์การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

หลักสูตรออนไลน์การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
Franchise Business Development (FBD)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  • ขยายธุรกิจทำไมต้องแฟรนไชส์
  • โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
  • ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์
  • ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์
  • วิธีคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และรายได้จากระบบแฟรนไชส์
  • แฟรนไชส์ปรับตัวอย่างไรในยุคนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจแล้วเปิดแฟรนไชส์เป็นของตัวเอง
  • ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่มีร้านและต้องการขยายสาขา
  • SME ที่ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วางระบบใหม่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตในปีนี้
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของแต่ละองค์กร

โดยอ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ราคาคอร์สเรียน 1,500 บาท

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-550-2134, 099-615-2647

add line Click!