Franchise Talk by Peerapong : เลือกแฟรนไชส์กาแฟอย่างไรให้โดน

ธุรกิจที่เป็นระบบแฟรนไชส์ต้องอาศัยจำนวน Economy of Scale เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเกาะติดไปตามจำนวน Outlet โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟรนไชส์กาแฟ  แม้จะเลือกลงทุนด้วยความชอบเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ต้องเก็บข้อมูลไว้ให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขการเป็น Traffic Corner ของทำเลในปั๊มน้ำมัน

Traffic Corner

ในปัจจุบันที่สามารถสร้างการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าเป้าหมายมีเพียงไม่กี่แห่ง เช่น  ห้างสรรพสินค้า ตลาด และธุรกิจ Service Station อย่างสถานีบริการน้ำมัน  ซึ่งไม่เฉพาะธุรกิจร้านกาแฟเท่านั้นยังมีอีกหลายธุรกิจที่เติบโตไปในทำเลปั๊มน้ำมัน ดังนั้น ปั๊มน้ำมันจึงหมายถึง Location ที่ทำให้เกิด Traffic ได้  ส่วนธุรกิจร้านกาแฟ คือ Business Concept ในการให้บริการ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ที่ปรึกษาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ชั้นนำของไทย ได้ให้รายละเอียดของ Business Concept ของธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟในปั๊มน้ำมันไว้ว่า ต้องเป็น Business Concept ที่ถูกยกระดับขึ้นให้เพียงพอกับ Life Style  ผู้บริโภคที่มีรถยนต์และสามารถจับจ่ายในปั๊มน้ำมันได้ ดังนั้น เมื่อได้ Target – Market แล้วก็จะได้รับประโยชน์จาก Location นี้นั่นเอง

เมื่อเข้าใจถึงความสำคัญของ Location และ Business Concept แล้ว  จากนั้นก็มาที่การเลือก Brand ของร้านกาแฟ ซึ่งแน่นอนว่าการเลือก Brand ที่เป็นอันดับ 1 ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟ หรือธุรกิจใดๆ ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้ลงทุน  แต่หากเราไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเลือกจาก Franchisor ก็ต้องมองหาอันดับต่อๆไป เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาพิจารณาการลงทุนกันต่อว่าต้องพิจารณาการเลือกลงทุนแฟรนไชส์ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันอันดับรองลงไปอย่างไรบ้าง

ดร.พีระพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์  ได้ให้ข้อแนะนำไว้ว่า ให้กลับมาที่ส่วนตัวของ Franchisee เองว่ามีความชื่นชอบแบบไหน  ระดับของเงินลงทุนที่มี และที่สำคัญที่ต้องไม่มองข้ามคือ การเลือกลงทุนแฟรนไชส์นั้นๆเป็นแฟรนไชส์แท้หรือไม่ หรือเป็นเพียงธุรกิจขายส่งสินค้าวัตถุดิบสำหรับเปิดร้านกาแฟเท่านั้น 

จากนั้นให้พิจารณาแฟรนไชส์ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันว่าทำเลที่จะลงทุน การออกแบบธุรกิจของ Brand นั้นๆเหมาะกับนิสัยของเราหรือไม่ Franchisor มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการสร้างยอดขายให้หรือไม่ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Franchise Clinic Ep.07 Franchise Marketing) และที่ต้องเข้าถึงกระบวนการของธุรกิจว่ามี Know How ของธุรกิจหรือไม่  อีกทั้งรายละเอียดของการอบรมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดอย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจหรือไม่  ซึ่งขั้นตอนของการ Training จะบอกได้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟที่เลือกมีกระบวนการหรือไม่ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Franchise Clinic Ep.11 Franchise Training)

นับได้ว่าเป็นทำเลที่เป็น Traffic Corner เมื่อต้องการลงทุนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ  ต้องอาศัยความเป็น Corporate Owner แล้ว ก้าวต่อไป คือ ทำอย่างไรให้แฟรนไชส์มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งท่านสามารถติดตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ได้จากคลิปความรู้ในช่อง You tube ที่เผยแฟร่ไปก่อนหน้านี้ อาทิ