business consulting
กลับมาแล้ว! อีกหนึ่งตัวช่วย ที่ผู้ประกอบการสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง 📚
หนังสือ Franchise Cloning Business แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ
เขียนโดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ผู้ได้รับ Certified Franchise Executive จากประเทศสหรัฐอเมริกาและมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในวงการธุรกิจแฟรนไชส์
คู่มือที่รวบรวมวิธีการ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และให้ทุกท่านเข้าใจในการสร้างระบบแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น
ราคาเล่มละ 1,200 บาท
สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยผ่านทาง Inbox
หรือ สอบถามได้ผ่านทาง ไลน์ และเบอร์โทรศัพท์ 099-615-2647, 080-550-2134
BCCผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.