OUR INSIGHTS

ก่อนขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเข้าใจ 3 Checklist นี้  1. การสร้างยอดขายและกำไร เพราะการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ นั่นทำให้การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งยอดขายและกำไรที่เพียงพอต่อการลงทุนให้กับธุรกิจ เช่น การทำการตลาด สร้างทีมงาน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสร้างสาขาต้นแบบ...
ก่อนจะมีการขยายตัวของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ควรทำ คือการนำโมเดล หรือตัวอย่างธุรกิจนั้นๆ ทดลองสร้าง เพื่อตรวจสอบดูว่า ตรงกับความต้องการผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกว่า Prototype Development นั่นเองค่ะ Prototype Development คือการสร้าง...
การขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจ สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะขอสรุปข้อดีของการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ ดังนี้ 1. จัดสรรงบประมาณการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น แฟรนไชส์ซอร์ลดความเสี่ยงในด้านการลงทุน และมีรายได้จากแฟรนไชส์ซีมาพัฒนาธุรกิจต่อไป 2. ลดปัญหาการจัดการบุคคล หากเป็นการขยายสาขาทั่วไป เจ้าของธุรกิจจะต้องมีพนักงาน เพื่อทำการจัดการในส่วนต่างๆ...