OUR INSIGHTS

Swensen’s หนึ่งในร้านไอศกรีมยอดฮิต ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาแรกในไทย ปี พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว และมีพนักงานเพียงแค่ 14 คน   ซึ่งในโพสต์นี้นั้น จะขอเล่าถึงจุดเริ่มต้น และการขยายสาขาจนก้าวสู่ความสำเร็จ...
ในปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งหลายๆ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องศึกษา และให้ความสำคัญในหลายๆ ปัจจัย และนำมาปรับใช้กับแฟรนไชส์ของตนให้เหมาะสม โดยองค์ประกอบสำคัญ ในการทำแฟรนไชส์นั้น ได้แก่  ...
การบริหารความสัมพันธ์ ระหว่าง Franchisor และ Franchisee (Relationship Management) Franchisor (แฟรนไชส์ซอร์) คือ เจ้าของสิทธิ์ หรือเจ้าของธุรกิจ ที่จะต้องถ่ายทอดสิ่ง ต่างๆ ในการทำธุรกิจ...