“จะขายแฟรนไชส์ ต้องตั้งราคา ออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์อย่างไร?” โดย อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์ ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด   ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์คือ สิ่งที่เจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ เรียกเก็บจากนักลงทุนหรือแฟรนไชส์ซี โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือ Initial Fee จ่ายครั้งแรกในการเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะจ่ายวันที่เซ็นสัญญาแฟรนไชส์ ต่อมาคือค่าสิทธิรายเดือนได้แก่ Royalty Fee คือ ค่าบริหารจัดการที่แฟรนไชส์ซอร์ส่งทีมงานมาช่วยเหลือ หรือพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของแฟรนไชส์ซี และค่าการตลาด...
In-House Training อบรมความรู้ธุรกิจ   ครบทุกหลักสูตรอบรมบุคลากร ปูพื้นฐานทั้งทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง พร้อมกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่นำไปสู่การเป็นผู้นำ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้   หลักสูตรสำหรับอบรมบุคคลากรภายในองค์กร ทั้งสกิลพื้นฐาน หรือเฉพาะทาง ทางทีม BCC Training Center ก็สามารถจัดทำหลักสูตร และจับคู่วิทยากรที่เหมาะสมให้แก่องค์กรของท่าน สร้างหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อองกรแน่นอน   BCC Training Center พร้อมออกแบบหลักสูตร และจัดวิทยากรที่เหมาะสมให้กับองค์กร เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจแข็งแกร่ง...
Visual Merchandise หรือการนำเสนอหน้าร้านให้น่าสนใจ ผ่านทางดีไซน์ สีสัน และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้ดึงดูดใจลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบมีดังนี้    ⭐Fixtures: ชั้นวางของต่าง ๆ ในร้าน ควรเลือกให้เข้ากับสินค้าของร้าน และเข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์   ⭐Presentation Techniques: รูปแบบการนำเสนอสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ⚫จัดเรียงสินค้าจำนวนมาก (Mass Presentation) ⚫จัดเรียงสินค้าแบบโปร่งตา (Lighten presentation) ⚫จัดเรียงสินค้าแบบแนวตั้ง (Vertical presentation)...
เมื่อธุรกิจมีหน้าร้าน การออกแบบร้านถือเป็นปัจจัยหลัก ที่จะดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเกิดความสนใจ การออกแบบร้านจึงต้องมีกลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ดังนี้…   🚩 สร้าง Brand Loyalty  การออกแบบร้านจะต้องสร้างให้เกิด Brand Loyalty สำคัญต่อธุรกิจมาก ยิ่งลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์มากเท่าไหร่ ในระยะยาวธุรกิจก็จะได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่จดจำได้ง่าย โดดเด่นสะดุดตา หรือการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การบริการที่สร้างความประทับใจ หรือแม้กระทั่งการดูแลหลังการขาย เป็นต้น   🚩 รู้จักสร้าง Impulse Buying  คือ การซื้อที่ลูกค้าไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะซื้อ...
เมื่อธุรกิจดำเนินการไปได้ดี การมีผู้ติดต่อมาขอซื้อแฟรนไชส์มักเป็นเรื่องปกติ . . ​.ถ้าเราเป็นเพียงแค่นักธุรกิจตัวเล็ก ๆ อาจจะตื่นเต้นกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ บางคนอาจจะทำตัวไม่ถูกไม่ต้องต้องเริ่มอย่างไร ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้เราได้เรียบเรียงข้อควรทำเมื่อมีผู้สนใจขอซื้อแฟรนไชส์ ควรทำดังนี้ . . . ศึกษาเรื่องระบบแฟรนไชส์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์อย่างละเอียด คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ต้องเจอ เช่น แฟรนไชส์ซอว์ แฟรนไชส์ซีคืออะไร รวมถึงวิธีการขายสิทธิรูปแบบธุรกิจ ตราสินค้า ว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง ประเมินธุรกิจตนเอง ว่าสามารถเป็นธุรกิจต้นแบบได้หรือไม่ ได้ กำหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และแผนตัวเลขในการทำธุรกิจได้เลย ไม่ได้...