การขยายธุรกิจ

อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์

Franchise Strategic and Franchise Marketing Consultant

Managing Director of Business Coach and Consulting

ตำแหน่งปัจจุบัน

   • กรรมการผู้จัดการ บริษัท Business Coach and Consulting
   • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

   • ธุรกิจรถเช่าและรถมือสอง แบรนด์ “asap” บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
   • ธุรกิจร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน แบรนด์ “Office Mate” บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
   • ธุรกิจค้าปลีก แบรนด์ “Jiffy Supermarket” บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
   • ธุรกิจร้านกาแฟ แบรนด์ “Coffee World” บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
   • ธุรกิจร้านกาแฟ แบรนด์ “PunThai Coffee” บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
   • ธุรกิจชานมไข่มุก แบรนด์ “Ochaya” บริษัท โอชายะ กรุ๊ป จำกัด
   • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “HOBs” บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
   • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Jeffer Steak” บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด
   • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ Baanya Steak House บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด
   • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Hono Teppanyaki” บริษัท ธีรนันท์.ดับเบิ้ลยู พลัส จำกัด
   • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Sushi Hana” บริษัท มิสเตอร์ ซูชิ จำกัด
   • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Brown Rice” ร้านอาหารแฟรนไชส์ ประเทศอังกฤษ
   • ธุรกิจร้านขนมไทย แบรนด์ “Coco Mom” บริษัท แม่ศรีเรือน ขนมครกและขนมไทย จำกัด
   • ธุรกิจร้านเบเกอร์รี่ แบรนด์ “Bake a Wish” บริษัท เบคอะวิช จำกัด
   • ธุรกิจร้านเบเกอร์รี่ แบรนด์ “The Waffle” บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด
   • ธุรกิจร้านเบเกอร์รี่ แบรนด์ “Fai Bakery” บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด
   • ธุรกิจค้าปลีกร้านเครื่องสำอาง แบรนด์ “Cos Valley” บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
   • ธุรกิจค้าปลีกร้านยาสมุนไพร แบรนด์ “อภัยภูเบศร” มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
   • ที่ปรึกษาทั่วไป แบรนด์ “Chysee” บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
   • ที่ปรึกษาทั่วไป แบรนด์ “โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ” บริษัท หยูฮวดเซี้ยง จำกัด

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาโครงการรัฐบาล

พ.ศ. 2557
 • ที่ปรึกษา โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise Standard โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2558
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สู่สากล Franchise Go Inter โดยกรม0พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก Franchise Go Inter Special โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า โกอินเตอร์) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หลักสูตรการบรรยาย

   • การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Strategic Plan)
   • การออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee Structure)
   • การพัฒนาแผนการตลาดแฟรนไชส์ (Franchise Marketing & Selling Process)
   • การพัฒนาทีมงานสนับสนุนระบบแฟรนไชส์ (Train the Trainer)
   • การทำงานเป็นทีม (Teambuilding & Walk Rally)
   • การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
   • การคิดแบบเจ้าของกิจการ (Sense of Business Ownership)
   • การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
   • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
   • การคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
   • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
   • การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน (Continual Process Improvement)
   • การบริการด้วยใจ (Service Excellence)
   • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
   • การบริหารเวลา (Time Management)
   • การบริหารปฏิสัมพันธ์ (Interaction Management)
   • การนำเสนองาน (Presentation Skill)
   • ทักษะการสอนงาน (Coaching Skill)
   • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effective)
   • พลังมองโลกในด้านบวก (Positive Thinking)

ประสบการณ์บรรยาย หลักสูตรการพัฒนาองค์กรและพนักงาน ภาครัฐและภาคเอกชน

   • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
   • สมาคมวิศวกรสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
   • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),
   • บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • บริษัท บีบีทีวีมีเดีย จำกัด
   • บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จํากัด
   • บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด
   • บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากัด
   • บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท เท็ดดี้ เฮ้าส์ จำกัด
   • ศูนย์การค้าห้างมาบุญครอง (MBK)
   • บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
   • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด

Area of Expertises

   • วางแผนกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ และ ธุรกิจแฟรนไชส์

การศึกษา

   • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)